Fritidstilbud og foreninger

Gentofte Kommunes foreningsliv er rigt og varieret.

Børn til gymnastik

Afhængig af interesse kan man finde sammen med andre i f.eks. kunstforeninger, musikforeninger, film- og teaterforeninger, natur- og miljøforeninger, pensionist- og ældreforeninger, korsang, hobbybetonede foreninger, sociale og humanitære foreninger, sports- og idrætsforeninger, spejderorganisationer og kulturelle foreninger.

Du kan i Foreningsoversigten nederst på siden læse mere om de enkelte foreninger, herunder adresse, oplysninger om medlemmer og kontingent samt henvisning til eventuel hjemmeside for de enkelte foreninger. 

Desuden kan du læse mere om idrætskonsulenten, der evt. kan hjælpe dig med spørgsmål omkring foreningslivet i Gentofte Kommune.

Nederst på siden kan du også læse vejledninger i, hvorledes man starter en forening i Gentofte Kommune og udarbejder foreningens vedtægter.