Idrætsskole for de unge idrætstalenter

Ofte kan det være en udfordring for de unge talenter i 7.-9. klasse at nå det hele på en almindelig skoledag, når både lektier, træning, familie og venner skal passes. Idrætsskolen er et tilbud for unge idrætstalenter.

Idrætsskolen er et tilbud til unge i 7.-9. klasse på Bakkegårdsskolen, der har et særligt idrætstalent inden for sportsgrenene: tennis, sejlsport, fægtning, badminton, ishockey, basketball, volleyball, og svømning.

Idrætsordningen giver unge talenter bedre mulighed for at dyrke deres sport, samtidig med der bliver tid til at passe skolen, familien og vennerne. I idrætsskolen har eleverne de samme obligatoriske fag som de andre skoleelever, men tilbydes to gange om ugen morgentræning.

På Bakkegårdsskolen starter alle 7. klasses elever i nye klasser, og starter man som ny eliteidrætselev på skolen, vil man komme i klasse med andre eliteidrætsudøvere. Der er dog ikke klasser udelukkende med eliteidrætselever. Når der laves klasser fordeles eliteidrætseleverne på forskellige klasser. Gennem torsdags morgen basistræning får eliteidrætseleverne et særligt fællesskab, samt når de mødes til andre arrangementer, der har med idrætsordningen at gøre.

Idrætsspecifik morgentræning

Dyrker du ishockey, badminton, tennis, sejlads, fægtning, basketball, volleyball eller svømning i en af de klubber i Gentofte Kommune, som er med i ordningen, vil du få idrætsspecifik morgentræning i klub én gang om ugen (tirsdag morgen).

Den idrætsspecifikke morgentræning planlægger du med din klub.

Hvis du ikke dyrker en af de nævnte idrætter, kan du stadig søge om optagelse, men morgentræningen om tirsdagen skal du selv betale. Dog skal du stadig deltage i fysisk basistræningen torsdag morgen. Du kan læse mere om instruktørernes baggrunde i oversigten nederst på siden.

Basistræning

Basistræning er obligatorisk for alle eliteidrætselever. Det er Anders Steensen, som også er lægeeksamineret idrætsterapeut, der står for træningen. I den fysiske basistræning arbejder I med mobilitet, muskelstyre, balance/koordination, reaktionstid og udholdenhed.

Der er mødepligt til den fysiske basistræning hver torsdag morgen kl. 7.30 til 8.45 på Bakkegårdsskolen.

Ekstra undervisning og idrætsteori

De timer som eliteidrætseleverne bruger på morgentræning, hentes om eftermiddagen sammen med de øvrige idrætselever. Der vil løbende være idrætsteori for idrætseleverne, f.eks. om sportsernæring, idrætsskader, mm.

Informationsmøde

Informationsmøde for kommende idrætselever i skoleåret 2018-2019 på Bakkegårdsskolen er tirsdag den 9. januar 2018 kl. 17.00-19.00 Mødet foregår på Bakkegårdsskolen.

Idrætsskole understøtter eliteidrætten

Idrætsskolen er etableret som en del af Gentofte Kommunes arbejde som eliteidrætskommune. Arbejdet med eliteidrætsordningerne foregår i tæt samarbejde med Team Danmark.

Ansøgningsskema til optagelse på Idrætsskolen på Bakkegårdsskolen ligger nederst på siden.

Du kan se folderen om Idrætsskolen her på siden, og du er meget velkommen til at kontakte Gentofte Kommunes eliteidrætskoordinator:

Nanna Lykke Merrild
nalm@gentofte.dk
3998 5047