Kommunale tilbud

Gentofte Kommune organiserer forskellige tilbud til borgere i alle aldre med funktionsnedsættelser, handicap eller andre særlige behov.

Aktiv Ferie 

I forbindelse med Aktiv Ferie (Sommer, Efterår og Vinter) er der en velfungerende støtteordning, hvor deltagere med særlige behov kan få en ledsager stillet til rådighed gratis.
Ordningen er omtalt i aktivitetsfolderen og bruges af cirka fem deltagere per gang. Der udsendes katalog med aktiviteter 1½ måned inden ferierne.

Fredagsklubben 

Et klubtilbud til unge med specielle behov i alderen cirka 15-25 år. De mødes hver anden fredag aften i Fritidscenteret Olympias lokaler ved Lyngbyvejen. Tilbuddets primære målgruppe er nuværende og tidligere Søgårdsskoleelever, samt andre unge med behov for støtte til at skabe- og fastholde sociale netværker. De unge laver blandt andet mad sammen, spiller spil og tager på ture.

For mere information kontakt Ungdomsskolen Bregnegårdsvej 21b., 2900 Hellerup, tlf. 39985407

Fritidscentre

Gentofte Kommunes 10 fritidscentre er for alle kommunens børn og unge mellem 10 og 18 år. Hvert center består af en fritidsklub for børn i 4.-, 5.- og 6. klasse, en juniorklub for børn og unge i 6.- og 7. klasse samt en ungdomsklub for unge i 8. klasse og op til 18 år. Aktiviteterne i fritidscentrene udvikles med og af børnene og de unge.

Fælleskommunale tilbud for borgere med særlige behov

Gentofte Kommune samarbejder med 12 andre kommuner i hovedstadsområdet om at støtte etableringen af tilbud på tværs af kommunegrænserne for borgere med særlige behov

Læs alt om de tilbud der findes i Den Fælles Kommunale folder

Læs om Sportsskole 2017

Klub Droslen

Klub Droslen er Center for Netværks fælles klubtilbud til borgere med nedsat psykisk/fysisk funktionsevne. Medlemmerne er cirka mellem 25 og 60 år. Her kan du mødes med andre og deltage i masser af forskellige aktiviteter, både i og udenfor klubben. Som medlem af Droslen får du blandt meget andet tilbud om fælles aftensmad, spil og hygge, udflugter, biografbesøg, koncerter, hjælp til at komme igang med IT/computer, kurser, fester og rejser både i Danmark og i udlandet.

Droslen har åbent mandag kl. 16 – 22 og torsdag kl. 17-22 og det koster 185 kr. pr. måned at være medlem.

Læs mere om Klub Droslen

Ridesti i Gammelmosen

Gentofte- og Gladsaxe Kommune har etableret en ridesti i Gammelmosen. Stien rundt om mosen er 1.800 meter lang, og det tager 25 minutter i skridt at komme rundt. Aktivitetscenteret Kellersvej i Gladsaxe har to rolige fjordheste, som institutioner for borgere med handicap kan træffe aftale om at låne.

Læs mere om Aktivitetscenteret Kellersvej.

Udlån af løbevogne

Botilbuddet Blomsterhusene har 2 løbevogne, som kan lånes af alle borger i kommune i kortere perioder f.eks. henover en weekend.
Løbevognene er købt gennem teamtvilling, som er blevet landskendt, fordi de 2 brødre har gennemført adskillige Ironman sammen.
Løbevognene kan afhentes hos administrationen på Bank Mikkelsens Vej 12 i tidsrummet 9-13, mandag- fredag