Seniorer

Livet skal leves, hele livet. Der er mange muligheder for at få hjælp til at fastholde livskvaliteten: nærgymnastik, indkøbsordninger eller hjemmehjælp. Også i plejeboligerne er der fokus på livskvalitet.

Valg til Seniorrådet

Der afholdes valg til Seniorrådet i oktober 2017. Ved valget skal der vælges 9 medlemmer og 9 stedfortrædere.

Selvbetjening og Genvej

Boliger til seniorer og ældre

Link til information om ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune

På et tidspunkt kan det blive svært at blive i din egen bolig. Så er en ældrebolig eller en plejebolig en mulighed.

Hjælp til it

NemID

Har du brug for at få hjælp til alt det med Digital Post, NemID og selvbetjening på nettet? Kig på listen over tilbud om it-hjælp i Gentofte Kommune.