Seniorer - Gentofte Kommune

Seniorer

Livet skal leves, hele livet. Der er mange muligheder for at få hjælp til at fastholde livskvaliteten: nærgymnastik, indkøbsordninger eller hjemmehjælp. Også i plejeboligerne er der fokus på livskvalitet.

Bliver du snart 65 år?

Husk, at du selv skal sørge for at ansøge om folkepension – den bliver ikke udbetalt automatisk. Du kan søge allerede et halvt år før, du fylder 65 år.

 

Selvbetjening og Genvej

Nyt Seniorråd

Seniorrådsvalget er afholdt, og der er valgt medlemmer og stedfortrædere til det nye Seniorråd, som tiltræder 1. januar 2018.

Link til information om ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune

Boliger til seniorer og ældre

På et tidspunkt kan det blive svært at blive i din egen bolig. Så er en ældrebolig eller en plejebolig en mulighed.