Seniorer

Livet skal leves, hele livet. Der er mange muligheder for at få hjælp til at fastholde livskvaliteten: nærgymnastik, indkøbsordninger eller hjemmehjælp. Også i plejeboligerne er der fokus på livskvalitet.

Boliger til seniorer og ældre

Link til information om ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune

På et tidspunkt kan det blive svært at blive i din egen bolig. Så er en ældrebolig eller en plejebolig en mulighed.

Selvbetjening og Genvej

Hjælp til it

NemID

Har du brug for at få hjælp til alt det med Digital Post, NemID og selvbetjening på nettet? Kig på listen over tilbud om it-hjælp i Gentofte Kommune.

Motionsvejledning

Det kan være svært at komme i gang med at motionere, særligt hvis du har været syg. Motionsvejledning kan hjælpe dig i gang.