Seniorer

Livet skal leves, hele livet. Der er mange muligheder for at få hjælp til at fastholde livskvaliteten: nærgymnastik, indkøbsordninger eller hjemmehjælp. Også i plejeboligerne er der fokus på livskvalitet.

Forårstur 2019

Ældre over 65 år inviteres på den traditionelle Forårstur, som finder sted i dagene 7. - 10. maj. Tilmelding starter 24. april kl. 11.00.

Selvbetjening og Genvej

Link til information om ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune

Boliger til seniorer og ældre

På et tidspunkt kan det blive svært at blive i din egen bolig. Så er en ældrebolig eller en plejebolig en mulighed.

Bliver du snart 65 år?

Husk, at du selv skal sørge for at ansøge om folkepension – den bliver ikke udbetalt automatisk. Du kan søge allerede et halvt år før, du fylder 65 år.