Ældre- og plejeboliger

Gentofte Kommune har 9 ældreboligbebyggelser og 12 plejeboligbebyggelser

Der er tre forskellige typer af boliger:

  • Ældrebolig/handicapvenlig bolig
  • Plejebolig med hjemmehjælp
  • Plejehjem.

Du kan læse se mere om og se en samlet oversigt over Gentofte Kommunes plejeboliger og plejehjem på Plejehjemsoversigten

En ældrebolig egner sig til dig, som har et handicap eller andre fysiske svagheder, som gør det uhensigtsmæssigt at bo i en almindelig bolig. Boligen er en almindelig lejebolig, der er indrettet handicapvenligt, og der er ikke tilknyttet personale til boligerne. Det er muligt at få hjemmehjælp efter samme kriterier som i din nuværende bolig.  

En plejebolig med hjemmehjælp (eller en beskyttet bolig) er en selvstændig lejlighed i en bebyggelse, som har fælles opholdsstuer og fællesarealer inde og ude. Der er ansat personale i huset, som leverer den visiterede hjemmehjælp. Plejeboligerne med hjemmehjælp egner sig til borgere, som har brug for praktisk hjælp som rengøring og tøjvask samt personlig pleje. Man skal kunne klare sig med hjælp på aftalte tidspunkter.

Et plejehjem (plejebolig med fast personale) er til borgere, som har brug for vidtgående pleje på grund af omfattende handicap, udtalt almen svækkelse eller alvorlig sygdom. Der er fast personale i huset hele døgnet, og hjælpen tilpasses løbende til beboernes behov hen over døgnet.