Tilsyn med plejeboliger og plejehjem

For at sikre at kvaliteten af plejeboligerne opfylder kravene, føres der tilsyn fra kommunens side og fra Sundhedsstyrelsen.
Du kan finde tilsynsrapporter for alle plejeboliger i Gentofte her.

Kommunale tilsyn

Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med løsningen af opgaverne i plejeboligerne.

Der skal føres tilsyn med, at opgaverne løses med den faglige og økonomiske kvalitet, som kommunalbestyrelsen inden for lovgivningens rammer har besluttet skal gælde på området. 

Kommunalbestyrelsen har altså pligt til aktivt at kontrollere, at borgerne får den hjælp, de har krav på, og at hjælpen bliver udført med den kvalitet, som kommunalbestyrelsen har besluttet. I praksis er det ansatte med en sundhedsfaglig baggrund fra myndighedsafdelingen, der udfører tilsynene for kommunalbestyrelsen. 

Det er lovpligtigt for kommunerne at lave mindst 1 uanmeldt tilsyn i alle plejeboliger årligt. Desuden kan kommunerne vælge at lave anmeldte tilsyn i alle plejeboliger. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der i Gentofte Kommune årligt skal være 1 anmeldt tilsyn, og at det foregår som et dialogmøde mellem plejeboligernes beboer-/pårørenderåd og Pleje & Sundhed, Myndighed.

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn på udvalgte behandlingssteder i både det offentlige og private sundhedsvæsen, herunder med hjemmeplejen, plejeboliger og sygepleje og træningstilbud.

Styrelsen udarbejder en tilsynsrapport efter hvert tilsyn, hvor mangler af betydning for patientsikkerheden vil fremgå, denne rapport lægges på hjemmesiden.
   Derudover laver de en årlig sammenfatning af observationer og vurderinger nationalt i forhold til patientsikkerhed generelt.

Dokumentation

Alle tilsynsrapporterne lægges på hjemmesiden, så de er tilgængelige for borgerne. 

Hvert år får Socialudvalget en årsberetning over resultaterne af både de kommunale tilsyn og Sundhedsstyrelsens tilsyn.