Pasning af nærtstående

Hvis du i en periode har behov for at passe en døende nærtstående, har du mulighed for at få plejevederlag.

Du kan få udbetalt plejevederlag, hvis du i en periode har behov for at passe en døende nærtstående.

Det er en forudsætning, at den døende er indforstået med ordningen.

Plejevederlaget udbetales til dig, hvis du har tabt arbejdsfortjeneste eller ret til sygedagpenge. Vederlagets størrelse kan maksimalt udgøre 1½ gange dagpengesatsen.

Du skal ansøge om plejevederlag i den kommune, hvor den døende har folkeregisteradresse. Hvis det er Gentofte Kommune, skal du kontakte Visitationen i Pleje og Sundhed på telefon 39 98 05 83.

Der kan gå op til 3 arbejdsdage, fra du har søgt om plejevederlag, til vi har truffet en afgørelse.

Du kan læse mere om plejevederlag samt andre muligheder for pasning af nærtstående i kommunens servicebeskrivelse (se nederst på siden) og på borger.dk.