Social og handicap

Alle skal have mulighed for et selvstændigt og meningsfuldt liv. For borgere med handicap, psykisk sygdom, sociale problemer eller eksempelvis flygtninge er der forskellige muligheder i forhold til bolig, beskæftigelse, uddannelse og fritid.

Skole på tværs

Skole på tværs kursuskatalog

Kom med, når Skole på tværs tilbyder gratis kurser, der støtter recovery processer og skaber bedre muligheder for at komme sig.

Flygtninge og integration

Hvert år modtager Gentofte Kommune et antal flygtninge, og det er kommunens opgave at hjælpe med at integrere og finde en bolig til de nye borgere.

Film viser vejen til hjælp

Borgere med særlige behov har været med til at producere to animationsfilm, der beskriver den proces og det samarbejde, man som borger med funktionsnedsættelse skal deltage i, hvis man skal have hjælp fra kommunen.