Social og handicap

Alle skal have mulighed for et selvstændigt og meningsfuldt liv. For borgere med handicap, sindslidelse, sociale problemer eller eksempelvis flygtninge er der forskellige muligheder i forhold til bolig, beskæftigelse, uddannelse og fritid.

Flygtninge og integration

Hvert år modtager Gentofte Kommune et antal flygtninge, og det er kommunens opgave at hjælpe med at integrere og finde en bolig til de nye borgere.

Et styrket borgernetværk

Social & Handicap styrker rehabiliterings-indsatsen med en ny strategi for netværk blandt borgerne. Målet er bedre muligheder for at dyrke aktiviteter, indgå i sociale fællesskaber samt at skabe og fastholde betydningsfulde relationer.

Film viser vejen til hjælp

Borgere med særlige behov har været med til at producere to animationsfilm, der beskriver den proces og det samarbejde, man som borger med funktionsnedsættelse skal deltage i, hvis man skal have hjælp fra kommunen.