Aktiviteter, kultur og fritid

Du har rig mulighed for at deltage i kulturliv og fritidsaktiviteter - også hvis du har handicap, sindslidelse og dermed nedsat funktionsevne.

Hvordan får du støtte til at komme i gang med et kultur- og fritidstilbud? Hvilke særlige tilbud har kommunen til borgere med udviklingshæmning eller sindslidelser? Det kan du læse om på denne side.  

Kultur og Fritid

Gentofte Kommune tilbyder en lang række kultur- og fritidstilbud til alle borgere i kommunen - også til borgere med funktionsnedsættelse, handicap eller andre særlige behov.
Du kan læse mere om hvilke idræts- og aktivitetstilbud kommunen tilbyder på Idræt for borgere med funktionsnedsættelse.  

Ledsagelse

Måske har du som borger med handicap brug for ledsagelse til at deltage i fritids-, kultur- og idrætslivet. En ledsagerordning giver dig mulighed for at blive ledsaget i op til 15 timer om måneden. Du skal søge om at få tildelt ledsagelse.  

Aktivitetstilbud til borgere med sindslidelse

Har du lyst til at deltage i aktiviteter sammen med andre med sindslidelse i kommunen er der forskellige muligheder. 

Unge Netværk er et socialt tilbud til unge mellem 18 – 40 år med psykosociale problemer i Gentofte Kommune. I Unge Netværket kan du deltage i forskellige aktiviteter, udflugter mv. sammen med andre unge. Tilbuddet kræver ikke visitation - Og det er ikke et behandlingstilbud. Læs mere om Unge Netværket og om hvordan du kommer med her.

Idræt på Tværs G.I. F. er et tilbud til Gentofteborgere, der er brugere af behandlings- eller socialpsykiatrien. Her kan du i løbet af ugen deltage i forskellige idrætsaktiviteter. Derudover afholder Idræt på Tværs bl.a. en årlig aktivitetsdag på Gentofte Stadion. Læs mere om Idræt på Tværs her.

Som borger med sindslidelse i Gentofte Kommune kan du frit benytte dig af Aktivitetsstedet DelfinenVærestedet Kælderen på Broholms Allé og værestedet Stolpen på Stolpegårdsvej er først og fremmest til beboerne fra bebyggelsen, som bare kan møde op.

Er du sindslidende, og har du ingen muligheder for at få beskæftigelse på almindelige eller særlige vilkår, så er der mulighed for få et aktivitets- og samværstilbud i dagtimerne. 

Aktivitetstilbud til borgere med udviklingshæmning

Er du borger med udviklingshæmning, der har lyst til at være med i en klub med forskellige eftermiddags- og aftenaktiviteter, rejser mv.? Så kan det være at Klub Kildebakken er nået for dig. Læs mere om Klub Kildebakken her.

Kultur der Dur er en årlig festival for borgere med udviklingshæmning og alle andre, der har lyst til at deltage i en festlig dag med musik, underholdning, aktiviteter, mad og boder med kunsthåndværk. Kultur der Dur afholdes som regel hver tredje onsdag i august. Program for festivalen udsendes til bo- og dagtilbud i Hovedstadsregionen. Se nærmere om Kultur der Dur på www.gentofte.dk  i august.

Er du udviklingshæmmet, og har du ingen muligheder for at få beskæftigelse på almindelige eller særlige vilkår, så er der mulighed for få et aktivitets- og samværstilbud i dagtimerne.