Gentofte Håndarbejdsværksted

Gentofte Håndarbejdsværksted er et selvejende dagtilbud, som tilbyder beskyttet beskæftigelse primært for dig med udviklingshæmning.

Adresse

Teglgårdsvej 21 A 2920 Charlottenlund Hovedstaden Danmark Tlf. 39642933

Gentofte Håndarbejdsværksted er et mindre beskyttet værksted for 31 værkstedsmedarbejdere.

Værkstedet er for dig, som har et ønske om at lære og udvikle primært håndværksfaglige færdigheder og indgå i et fællesskab med kollegaer. Du har et højt funktionsniveau og er f.eks. i stand til at komme rundt selv på værkstedet.

Gentofte Håndarbejdsværksted er opdelt i fem afdelinger med forskellige typer af arbejdsopgaver:

 • Design og tekstilværksted
 • Bogbinderi
 • Køkken- og kantineværksted
 • Medieværksted
 • Projekt- og montageværksted
Leder:
Lene Egekær Frederiksen

Gentofte Håndarbejdsværksteds filosofi ved at tilbyde beskyttet beskæftigelse er, at mennesker med nedsat funktionsevne skal yde efter evne, da produktivt arbejde giver ligestilling, øget selvværd og livskvalitet.

Værdigrundlag og mål

Med udgangspunkt i værdierne; udvikling, faglighed og ligeværd udarbejder vi vores mål, metoder og daglige praksis.

Det er et mål i forhold til medarbejderens personlige udvikling:

 • at styrke medarbejderens selvværd og selvstændighed
 • at hjælpe medarbejderen til at kende og udvikle egne ressourcer
 • at sikre medarbejderen indflydelse på eget arbejdsliv

Det er et mål i forhold til at styrke medarbejdergruppens sociale netværk og relationer:

 • at skabe samhørighed
 • at medarbejderne får indblik i at alle er værdifulde og bidrager til fællesskabet
 • at styrke medarbejdernes netværk, livskvalitet og nysgerrighed gennem dagligdagen, sociale og kulturelle arrangementer

Det er et mål for de værkstedsfaglige aktiviteter:

 • at bibeholde værkstedets høje faglighed og kvalitet i produktet
 • at styrke medarbejderens arbejdsfelt og arbejdsidentitet
 • at medarbejderne har kendskab til hele arbejdsprocessen og oplever sig selv som et væsentligt led i fremstillingen af produktet

Ansvarlig for siden:

Social & Handicapdrift
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39986577,