Hvide og Gule Hus

Et dagcenter og to bofællesskaber for borgere med sindslidelser.

Adresse

Ikke angivet 0000 Ikke angivet Hovedstaden Danmark Tlf. 39756030

Dagcenteret Det Hvide Hus

Dagcenteret ligger i et stort hvidt hus tæt ved Gentofte Sø.

I dagcenteret kommer voksne med sindslidelser i alderen 25-50 år.  Her er plads til 60 medlemmer, der kan komme frit i åbningstiden (se under ’Om os’). Her er mulighed for samvær med de andre medlemmer over en kop kaffe, at læse avisen, lytte til musik og andet. Dagcenteret har også et aktivitets-, hobby og musikrum.

Der er fælles frokost alle dage på nær onsdag og lørdag, og varm middagsmad tirsdag, torsdag og søndag.

Det Hvide Hus - bofællesskab

Bofællesskabet er beliggende i det samme hus som dagcenteret og her bor 7 personer fordelt på to etager. Udover beboernes værelser er der fælles opholdstue, fælles køkken og fælles bad og toilet.

Beboerne i bofællesskabet er mellem 25 og 50 år og styrer selv deres hverdag, men har brug for at kunne opsøge støtte, når der er behov for det. Alle beboerne har tilknyttet en kontaktperson. Derudover bruger beboerne også dagcenteret.

Opgangsbofællesskabet Det Gule Hus

Bofællesskabet er beliggende i et gult hus, der ligger ved siden af det Hvide Hus. Her er 6 lejligheder fordelt på tre etager. Alle lejlighederne har eget køkken, bad og toilet.

Beboerne i det Gule Hus er mellem 25 og 50 år og styrer selv deres hverdag, men har mulighed for selv at opsøge støtte ved behov, og desuden at benytte dagcenteret. Alle beboere har en kontaktperson tilknyttet.


Leder:
Thomas Petersen
Særlige bemærkninger:
-

Dagcentrets åbningstider

 Mandag   10-16
 Tirsdag  10-20
 Onsdag  13-16
 Torsdag  10-20
 Fredag  10-16
 Lørdag  Lukket
 Søndag  11-16

Målsætninger i Det Hvide & Det Gule Hus

  • At yde hjælp og støtte til beboeren, der i en periode - eller for altid, ikke magter at bo i egen bolig.
  • At hjælpe beboeren til accept af og indsigt i sin sygdom.
  • At yde støtte til forståelse af de begrænsninger og muligheder der findes for den enkelte.
  • At personalet er støttende, anerkendende og yder hjælp til selvhjælp.
  • At træne sociale færdigheder og være trygheds - og netværksskabende.
  • At bryde den sociale isolation og nedsætte indlæggelser på psykiatriske afdelinger.
  • At beboeren lever et så godt, værdigt og selvstændigt liv, som muligt.

Ansvarlig for siden:

Social & Handicapdrift
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39986577,