Nextjob

Nextjob tilbyder uddannelse, erhvervsafklaring, kompetenceudvikling og jobformidling til mennesker med særlige behov.

Adresse

Sandtoften 3 2820 Gentofte Hovedstaden Danmark Tlf. 45280526

Nextjob er for unge og voksne med varig og betydelig nedsat funktionsevne i alderen 16-67 år.

Nextjob kan både være for dig, der har fået tilkendt førtidspension og for dig, der skal have afklaret arbejdsevnen med henblik på at opnå ordinær beskæftigelse, fleksjob eller førtidspension.

I Nextjob kommer både mennesker med udviklingshæmning, indlæringsvanskeligheder, ADHD og fysiske, psykiske og/eller sociale problematikker som fx angst, depression og social fobi.

Vi har især specialiseret os i at bygge bro til arbejdsmarkedet for mennesker med udviklingshæmning og/eller indlæringsvanskeligheder. Derudover yder vi erhvervsrådgivning og jobformidling til mennesker, der har fået tilkendt en førtidspension på grund af andre psykiske og fysiske lidelser.

Vi tilbyder både individuelle forløb og holdforløb, alt efter alder, forsørgelsesgrundlag og funktionsniveau.

For dig, som ønsker at være på arbejdsmarkedet, men som har behov for fast støtte og jobcoaching, har vi et gartnerteam og en café, der drives som små virksomheder. 

Læs mere om vores forskellige tilbud på www.nextjob.dk

Fysiske rammer

Nextjob er en del af Job- & Aktivitetscenteret og har lokaler på Sandtoften. Her har vi kontorer, undervisningslokaler, opholdsrum og motionsrum. Vores Gartnerteam har lokaler på Garderhøj 1 i Gentofte.

Leder:
Camilla Birch Johansson
Særlige bemærkninger:
-

Nextjobs grundsyn er, at alle mennesker skal have en chance for at afprøve og bruge sine evner på arbejdsmarkedet, uanset hvad de har med i bagagen af udfordringer. Derfor arbejder vi målrettet på at styrke og udvikle målgruppens faglige og sociale kompetencer, så de får flere og bedre individuelle valgmuligheder i forhold til uddannelse og til at få et job.

Respekt, forståelse og trygge relationer er nøgleordene for vores arbejde. Vi har en anerkendende og helhedsorienteret tilgang og fokuserer på den enkeltes ressourcer og muligheder. Målet er udvikling og et job, men det forudsætter, at andre forhold som bolig, helbred og socialt netværk også er i orden. Derfor arbejder vi tæt sammen med pårørende, sagsbehandlere, hjemmevejledere og andre fagpersoner i den enkeltes netværk.

Alle borgere får tilknyttet en primær kontaktperson i Nextjob, der planlægger og koordinerer forløbet for den enkelte. Vi lægger vægt på at have en tæt og tillidsfuld relation til den enkelte og står altid til rådighed telefonisk.

Værdier

Værdigrundlaget for Nextjob er indeholdt i syv kernepunkter:

  • Ethvert menneske har værdi, uanset race, køn, seksualitet, tro og handicap, og alle har grundlæggende krav på et familieliv, et arbejdsliv og et fritidsliv.
  • Arbejde er en af livets grundlæggende værdier og er med til at give begrebet ’det hele menneske’ mening.
  • Arbejde er en af hovedfaktorerne i udviklingen af et menneskes identitet.
  • Alle har ret til uddannelse og kompetenceudvikling.
  • Der er brug for alle på arbejdsmarkedet.
  • Samspillet mellem mennesker bygger på gensidig respekt, tillid og åbenhed.
  • Ethvert menneske har krav på medbestemmelse og på at blive behandlet ligeværdigt.

Praktisk

Visitation til Nextjobs forløb sker løbende og direkte til Nextjob.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en visitationssamtale eller en rundvisning.

Kontakt Centerleder Ann-Christina Matzen Andreasen på tlf.: 45 28 05 30, mobil: 51 39 68 30, e-mail: acma@gentofte.dk eller funktionsleder Morten Ravn på tlf.: 23 42 34 41, e-mail: mrav@gentofte.dk.

Læs mere om Nextjob på www.nextjob.dk

Ansvarlig for siden:

Social & Handicapdrift
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39986577,