Demens

Gentofte Kommune støtter og vejleder demensramte og deres pårørende.

'På tur' malt af Lise Aarup

I vores måde at arbejde på tager vi udgangspunkt i, at vi alle helst vil klare os selv. Derfor har vi fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, så du kan klare mest muligt selv så længe som muligt.

Gentofte Kommune arbejder på mange niveauer for at hjælpe dig og dine pårørende med de små og store udfordringer, der kan opstå i hverdagen.

Akut brug for hjælp

Har du eller din pårørende akut brug for hjælp, fx hjælp i hjemmet, skal du kontakte Pleje & Sundhed Myndighed, Visitationen, på telefon 39 98 05 83.

Støtte og vejledning

Gentofte Kommune vil gerne støtte dig i, at du kan blive i dit eget hjem så længe som muligt. Derfor kan du fx ansøge om at få bevilget hjemmehjælp og plads i et dagtilbud, hvor du kan møde andre i samme situation til afslappet samvær og fysisk aktivitet.
På et tidspunkt vil du sandsynligvis få brug for plads i en plejebolig. Vi kan vejlede dig og dine pårørende om det rigtige tidspunkt og det rette sted.

Vores medarbejdere

I Gentofte Kommune har vi fagligt dygtige medarbejdere, og vi udvikler løbende deres kompetencer – også inden for demensområdet. Det omfatter også de medarbejdere, som deltager i den daglige pleje af de demensramte i hjemmeplejen, dagcentre og daghjem, Tranehaven og plejeboligerne, så de kan give de demensramte den bedste pleje og behandling.
Derudover har vi et demensteam, der arbejder tværfagligt med at støtte og vejlede både de demensramte og deres pårørende samt arbejder med kompetenceudvikling.

GPS

Efterhånden som sygdommen udvikler sig, kan du få brug for en gps. Hvis det bliver aktuelt, kan du ansøge om en hos demensteamet (se længere nede på siden).

Tilbud til pårørende

Gentofte Kommune tilbyder demensskolen og pårørendegrupper.
De to årlige demensskoler, der foregår som et kursusforløb over tre aftener, er målrettet ægtefæller, børn, svigerbørn, børnebørn og andre nært pårørende til mennesker med en demenssygdom.

De tre aftener indeholder temaerne:

  1. Hvad vil det sige at have en demenssygdom?
  2. Hvordan støtter og aflaster man bedst som pårørende i hverdagen?
  3. Hvilke juridiske aspekter skal vi være opmærksomme på?

Førstkommende kursusrække er (2019):

Tirsdag den 22. oktober, tirsdag den 29. oktober og tirsdag d. 5. november.

Alle tre dage på Rygårdcentret i salen kl. 17-19.

Tilmelding senest dagen før til plejeogsundhed@gentofte.dk eller via Digital Post på borger.dk/E-boks. Når du skriver til os fra borger.dk, skal du vælge Gentofte Kommune som modtager og skrive "demensteamet" i emnefeltet.

Efter hver demensskole opretter vi nye pårørendegrupper, der er et tilbud til de pårørende, hvor de kan støtte hinanden. I mødes otte gange i to timer en gang om måneden. Herefter er der mulighed for, at gruppen bliver selvkørende.

Kontakt til demensteamet

Telefon 39 98 65 55, vi træffes bedst i telefontiden mellem klokken 8.30 og 10.

  • Maj-Britt Joost, demenskoordinator
  • Iben Falgren, demenskonsulent
  • Jeanette Mose, demenskonsulent

Du kan også skrive til demensteamet på plejeogsundhed@gentofte.dk

Hvis du sender personligfølsomme oplysninger, skal du i stedet skrive via Digital Post på borger.dk/ E-boks. Du skal vælge Gentofte Kommune som modtager og skrive "demensteamet" i emnefeltet.

Maleriet 'På tur' er venligst stillet til rådighed af kunstmaler Lise Aarup, Charlottenlund.