Tandpleje

Gentofte Kommunes Tandpleje er specialister i tandpleje for børn og unge. Det er din sikkerhed for, at tandlæger med erfaring med børn og unge sørger for, at dit barn får den bedst tænkelige start på et langt liv med sunde tænder.

Tandplejen holder sommerferie fra mandag den 2. juli til og med tirsdag den 31. juli 2018.

Ved akut opstået tandskade eller tandpine, kan der i perioden 2. juli til og med 31. juli rettes henvendelse til: Specialtandplejen, Bank Mikkelsens Vej 3, 2820 Gentofte,
tlf. 3998 4340, på alle mandage til og med torsdage kl. 8.00 til 15.00.

Fra onsdag den 1. august til og med fredag den 3. august, kan der rettes henvendelse til Ordrup Distriktsklinik, Grønnevænge 12, 2920 Charlottenlund, tlf. 3998 4303, fra kl. 8.00 til 15.00

Ved akut tandpine eller tandskade udenfor vores åbningstid kan der rettes henvendelse til privat praktiserende tandlæge eller tandlægevagten. 

 For akutte behandlinger vedr. vores omsorgspatienter henviser vi i perioden 2. juli til og med 31. juli til Specialtandplejen Bank Mikkelsens vej 3, 2820 Gentofte, 

tlf. 3998 4340, på alle mandage til og med torsdage kl. 8.00 til 15.00. Fra 1. august til 3. august kontakt på tlf. 3998 4329, kl. 8.00-15.00

Vi er tilbage mandag den 6. august kl. 8.00 på alle vores klinikker.

Tandlægevagten
Oslo Plads 14,
2100 København Ø.  
Telefon: 70 25 00 41 
Telefon 35 38 02 51 oplyser om åbningstider
E-mailadresse:
info@tandvagt.dk

www.tandlægevagten.dk

Vagten på Oslo Plads 14 tager sig i åbningstiden både af tandpiner og tandskader. Gyldigt sundhedskort skal medbringes.

Du kan også altid ringe til akuttelefonen i Region Hovedstaden, 1813, og få hjælp og vejledning. 

Med Venlig Hilsen

Tandplejen | Børns Sundhed og Forebyggelse
Gentofte Kommune | Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid

NB! Husk at opdatere alle jeres telefonnumre og e-mailadresser på Tandplejens bookingportal:

https://tandplejebooking.gentofte.dk/

 

Gentofte Kommune tilbyder tandpleje til:

Alle børn og unge fra 0-18 år har ret til gratis tandpleje på en af kommunens tandklinikker.
Omsorgstandpleje  og Specialtandpleje.

Vi har:

  • Veluddannede fagpersoner
  • Pædagogiske evner og erfaring med vejledning af børn
  • Et godt samarbejde med forældre, lærere, pædagoger og sundhedsplejersker.

Hvis du er i tvivl om noget, er du er mere end velkommen til at kontakte os.

Skriv til Tandplejen via Digital Post” – husk at have dit NemID klar

Information til tandplejens hjemmeside og til nye patienter

Oplysning om behandling af personoplysninger

For at tandplejen i Gentofte kan behandle vore patienter og yde en god service, har vi brug for at behandle personoplysninger om vore brugere.

Personoplysningerne kan stamme fra dig eller fra andre, herunder indhentes fra andre myndigheder eller offentlige tilgængelige kilder.

Vi anvender kun de personoplysninger, der er nødvendige for, at vi lever op til vores forpligtelser som kommune og tandpleje, medmindre vi forinden har indhentet har indhentet udtrykkeligt samtykke fra dig til at behandle oplysninger i videre omfang.

Gentofte Kommune/tandplejen er dataansvarlig efter databeskyttelsesforordningen for behandling af de personoplysninger, vi modtager om dig.

Retsgrundlaget for vores behandling af persondata, herunder videregivelse til andre, er den lovgivning, som gælder for din ”sag” i tandplejen, samt bestemmelserne i databeskyttelsesforordningen.

Tandplejen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et evt. arkiveringskrav er opfyldt. Du har ret til at vide, hvilke oplysninger vi behandler om dig (indsigsret) og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet. Du har også ret til at trække dit evt. samtykke tilbage. Det vil dog ikke påvirke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger, indtil samtykket er trukket tilbage, og det påvirker ikke lovligheden af af vores behandling af dine personoplysninger på andet grundlag end samtykke.

Læs mere om behandlingen af personoplysninger og dine rettigheder her:  www.gentofte.dk/Databeskyttelse

Gentofte Kommunes Tandplejes 4 distriktstandklinikker

Ordrup Distriktstandklinik

Tandregulering, Omsorgstandpleje og administration
Grønnevænge 12, 2920 Charlottenlund.
Tlf.nr.: 39 98 43 00.
Tlf.nr. til Omsorgstandplejen: 3998 4326

EAN nr.: 579 800 866 2102/CVR nr.: 19438414

Bakkegård distriktstandklinik

Nørrebakken 1, 2820 Gentofte
Tlf.nr. 39 98 43 55.

Maglegård distriktstandklinik

Maglegård Skolevej 3, 2900 Hellerup
Tlf.nr. 39 98 43 80.

Gentofte distriktstandklinik

Bregentved Alle 2, 2820 Gentofte
Tlf.nr. 39 98 43 70.

Specialtandplejen

Bank Mikkelsensvej 3, 2820 Gentofte
Tlf.nr. 39 98 43 40.

Tandlægevagten 

Ved akutte tandskader uden for Tandplejens åbningstid, kan du kontakte Tandlægevagten i Region Hovedstaden

Tandlægevagtens hjemmeside