Integrationsrådets medlemmer - Gentofte Kommune

Integrationsrådets medlemmer

Integrationsrådets medlemmer repræsenterer Kommunalbestyrelsen, Flygtninge/Indvandrergruppen, Netværksgruppen, børneområdet, skoleområdet, idrætsforeningerne, Håndværkerforeningen og Handelsstandsforeningen.

Integrationsrådet er således sammensat af organisationer m.v. med et betydeligt medlemstal, hvilket giver mulighed for bred opbakning støtte og medvirken til integrationen af flygtninge og indvandrere i Gentofte Kommune.

Flygtninge-/indvandrergruppens repræsentanter vælges ved direkte valg blandt etniske minoriteter i Gentofte Kommune. Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for valgets afholdelse. De øvrige repræsentanter vælges/udpeges i deres organisationer.

Alle repræsentanter godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Rådet har følgende medlemmer:

 • Ayesha Khwajazada, flygtninge-/indvandrerrepræsentant, formand
 • Kosna Savage, flygtninge-/indvandrerrepræsentant, næstformand
 • Amneh Hawwa, flygtninge-/indvandrerrepræsentant
 • Sawsan Aref, flygtninge-/indvandrerrepræsentant
 • Shekiba Safi, flygtninge-/indvandrerrepræsentant
 • Ulrik Borch, Kommunalbestyrelsen 
 • Anne Hjorth, Kommunalbestyrelsen
 • Ellen Margrethe Andersen, Dansk Flygtningehjælp/Netværkshuset i Gentofte
 • Isak Isaksen, Dansk Flygtningehjælp/Netværkshuset i Gentofte 
 • Lars Hylling Axelsson, skolebestyrelserne
 • Kirsten á Rogvi, daginstitutionernes bestyrelse 
 • Erik Hamre, Handelsstandsforeningen
 • Birger Hesse, Sammenslutningen af idrætsforeninger i Gentofte (SIG)    

Håndværkerforeningen har p.t. ikke valgt en repræsentant til Integrationsrådet.

Ansvarlig for siden:

Stab & Udvikling
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,