Integrationsrådets medlemmer - Gentofte Kommune

Integrationsrådets medlemmer

Integrationsrådets medlemmer repræsenterer Kommunalbestyrelsen, Flygtninge/Indvandrergruppen, Netværksgruppen, børneområdet, skoleområdet, idrætsforeningerne, Håndværkerforeningen og Handelsstandsforeningen.

Integrationsrådet er således sammensat af organisationer m.v. med et betydeligt medlemstal, hvilket giver mulighed for bred opbakning støtte og medvirken til integrationen af flygtninge og indvandrere i Gentofte Kommune.

Flygtninge-/indvandrergruppens repræsentanter vælges ved direkte valg blandt etniske minoriteter i Gentofte Kommune. Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for valgets afholdelse. De øvrige repræsentanter vælges/udpeges i deres organisationer. 

Alle repræsentanter godkendes af Kommunalbestyrelsen. 

Kommunalbestyrelsen har valgt Søren B. Heisel og Katja S. Johansen blandt sine medlemmer som medlemmer af Integrationsrådet.

De øvrige medlemmer vil blive godkendt af Kommunalbestyrelsen i foråret 2018. 

 

Ansvarlig for siden:

Stab & Udvikling
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,