Frivillige

Mange frivillige yder en stor indsats i foreninger og som engagerede borgere, hvor de bidrager med overskud til at hjælpe andre. Vi vil gerne være med til at sikre gode rammer og rum for udvikling af frivilligindsatsen.

En frivillig, er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til de opgaver, som kommunen løser. Det kan være den hjælpende hånd, et menneske at tale med eller opleve noget sammen med. Ved at inddrage foreninger, organisationer, pårørende og andre kan vi styrke medborgerskabet og civilsamfundet.

Civilsamfundet udgør en stor samfundsmæssig ressource, som vi skal værne om og udvikle til gavn for vores velfærdssamfund. 

Læs mere om den nationale civilsamfundsstrategi 

I kommunen samarbejder vi i dag med frivillige på mange områder, for eksempel på botilbud for handicappede, i netcaféen på Hovedbiblioteket, på plejehjem, til forældrearbejdsdage i børneinstitutioner og på Lokalhistorisk Arkiv.

Frivilligcenter Gentofte

Frivilligcenter Gentofte er et samlingssted for det frivillige arbejde i Gentofte Kommune i relation til det sociale arbejde, sundhed, integration, kultur, idræt og miljø.  Frivilligcentret arbejder blandt andet for at gøre det nemt for personer og foreninger at engagere sig i lokalsamfundet. De frivilliges indsats er både i og uden for foreninger, på tværs af sektorer, foreninger, netværk og grupper.

Kontakt

Har du spørgsmål om frivilligt arbejde kan du kontakte Frivilligcenter Gentofte på kontor@frivilligcentergentofte.dk eller telefon 3940 4648.

Spørgsmål vedrørende kommunens strategi og udvikling på frivilligområdet rettes til bibliotek@gentofte.dk.

Forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere og efterlønnere kan arbejde frivilligt i større omfang end tidligere, uden at blive trukket i dagpenge. Læs mere via linket "Frivilligt arbejde" nedenfor.