Borger

Budget vedtaget

Kommunalbestyrelsen har vedtaget budgettet for 2021.

Nyheder

Budgettet for 2021 vedtaget

Budgettet for 2021 (Gentofte-Plan) blev vedtaget ved 2. behandlingen i Kommunalbestyrelsen den 15. oktober 2020.

Arrangementer

Gentofte Jazzklub: 30 år i jazzens tjeneste

| Gentofte Hovedbibliotek

Dette foredrag giver dig et sjældent indblik i jazzens verden, når Lars Thorborg fortæller om oplevelser og anekdoter fra sine 30 års virke

Trafik

Kystvejen renoveres

Vi renoverer Kystvejens promenade, glaciset, bølgeskærme, stenkastning (kystsikring) og afvanding fra Charlottenlund Strandpark til og med strækningen ud for Skovshoved Havn.

Belægningsarbejder og bygværker i 2020

Her kan du se, hvilke belægningsarbejder, der er planlagt i 2020 på fortove, cykelstier og kørebaner, samt hvor der renoveres broer, mure mv., som kan have betydning for trafikken.

Find det hurtigt

Bliv hørt

Vi vil gerne høre din mening om udviklingen af kommunen. Se de aktuelle høringer, og gør din indflydelse gældende.

Selvbetjening og Genvej

Nyt om lokalplaner og kommuneplanen

Her kan du læse nyt i forbindelse med lokalplaner og kommuneplanen.

Bestil NemID

Med NemID får du adgang til al selvbetjening i det offentlige.

Kort over kommunen

Se GIS-kort over Gentofte Kommune.