Genvejsmenu

Flytning til udlandet

Hvis du skal flytte til udlandet, skal du melde flytning til folkeregistret, inden du rejser.

Billede af passagerer i lufthavn

Hvis du skal opholde dig i udlandet i mere end 6 måneder, skal du melde det til folkeregisteret som flytning til andet land.

Hvis dit ophold varer under 6 måneder, kan du anmode Folkeregistret om fortsat at være registreret med bopæl i Danmark under hele dit udlandsophold. Dette forudsætter dog, at du har fuld rådighed over din bolig i den periode, du er udrejst.

Du har ikke fuld råderet over din bolig, hvis:

  • Du har udlejet boligen til en anden, mens du er udrejst
  • Du har udlånt din bolig til andre 

Ansat i den danske stat

Hvis du er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste i udlandet, skal du og din husstand ikke registreres som udrejst. Og hvis du bevarer fuld rådighed over din bolig, skal du fortsat være registreret med bopæl i Danmark. Hvis du ikke bevarer fuld rådighed over din bolig, skal Folkeregistret se dokumentation for din udstationering. 

Stemmeafgivelse ved valg

Du har efter nærmere fastsatte regler mulighed for at afgive din stemme i forbindelse med valg i Danmark.

 

Ansvarlig for siden:

Kommuneservice - Borgerteam 1
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,