Vandforsyningsplan

I vandforsyningsplanen kan du læse om, hvordan vandforsyningen i kommunen tilrettelægges og om målsætningerne for at sikre rent drikkevand til borgerne fremover.

Vandforsyningsplan for Gentofte Kommune 2011 fastlægger rammerne for vandindvinding og vandforsyning i kommunen. Det er kommunens overordnede målsætning at sikre kommunens borgere høj forsyningssikkerhed, fastholde en god drikkevandskvalitet samt at opnå fortsatte besparelser i vandforbruget.  

Vandforsyningsplanen opstiller en række mål for, hvordan vi sikrer lokalt rent drikkevand og bæredygtig indvinding af grundvand under hensyn til natur og vådområder. Planen sikrer, at vi begrænser tab af vand i ledningsnettet samtidig med, at vi har fokus på at nedsætte energiforbruget i forsyningen.  

Vandforsyningsplanen for Gentofte Kommune 2011 er revideret første gang i 2015.

Du kan læse Vandforsyningsplanen her.

 

Ansvarlig for siden:

Natur og Miljø
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988575,