Ofte stillede spørgsmål om rotter

Savner du svar på de mest almindelige spørgsmål om rotter, kan du få hjælp i vores FAQ om rotter generelt.

Affald og Genbrug har i samarbejde med KILTIN fået lavet en oversigt med de oftest stillede spørgsmål om rotter. Vi håber, FAQ'en besvarer de fleste af dine spørgsmål.

Har du andre spørgsmål end dem, der besvares i FAQ'en, er du velkommen til at kontakte os.

FAQ om rotter - generelt

Der er IKKE rotter allevegne, så for hver gang du ser en rotte skal du anmelde det, for at hjælpe Gentofte Kommune med at gøre en indsats.

Hvad er fakta om rotter?

 • De er farlige smittespredere og ødelægger for store værdier i samfundet, og derfor bekæmpes de af kommunen
 • De formerer sig hurtigt, fra 2 til 800 på ét år
 • De er kendetegnet ved størrelsen, fodsporsstørrelse samt tykkelsen på halen og ørernes form
 • De kan komme igennem et hul på 2,5 cm. Dog kan en rotteunge komme igennem et hul på 1,5 cm
 • De er altædende, så husk at opbevare græsfrø, kæledyrsfoder og fuglefodringsfrø i tætte beholdere. Hvis der er rotter i eller ved din bolig bør dine madvarer opbevares i tætte skabe eller lignende
 • Rotteekskrementer er på størrelse med en rosin, mens ekskrementer fra mus er på størrelse med kommen
 • Rotters tænder vokser med 1 cm pr. måned, og derfor har de brug for at gnave. De gnaver i alt, der er blødere end jern. Ved reparationsarbejde er det derfor vigtigt også at bruge kyllingenet. 

 

Hvorfor er det lige mig, der har fået rotter? 

Alle kan risikere at få rotter i lejligheden, huset eller i haven. Indimellem kan du få øje på en rotte, som kommer fra en nabo. Din rotteanmeldelse hjælper kommunen med at spore os ind på hvor rotterne kommer fra, anmeld derfor altid rotter til kommunen.

Hvor kommer rotterne fra?

Når rotten er gået igennem en utæt faldstamme eller et kloakrør i jorden, er det oftest fordi kloakken er gammel og slidt. Det er derfor en god ting, at rotterne viser os, når det er tid at få undersøgt og repareret kloakken. På den måde hjælper rotterne os med at mindske risikoen for at spildevandet løber ned og forurener grundvandet. 

Hvad kan jeg gøre for at undgå at tiltrække rotter? 

Hvis der er rotter på overfladen i området er der flere måder, du kan undgå at tiltrække dem.

 • Har du kæledyr/høns i haven skal burene være rottesikrede med kyllingenet
 • Er der er huller i huset, skal de sikres
 • Hvis du har brændestabel, kompostbeholder eller materialer liggende i haven, skal disse så vidt muligt rottesikres eller løbende inspiceres for rotteaktivitet
 • Ender din faldstammeudluftning uden rottesikring, kan der med stor fordel fastmonteres kyllingenet for enden af faldstammeudluftningsrøret. Rottespærrer i kloakkens skelbrønd er også en løsning til at forhindre rotter i at komme ind i husets kloaksystem. 

Orientér dig gerne yderligere i rottevejledningen punkt 5.2. (pdf)

Hvorfor hjælper kommunen med bekæmpelse af rotter?

Rotteloven blev født i år 1907, hvor ansvaret for en ”rationel bekæmpelse af rotter” blev overgivet til kommunerne. Efterfølgende er loven integreret i Miljøbeskyttelsesloven anno 1973. Det betyder, at alle kommuner i Danmark har pligt til at sikre en effektiv bekæmpelse af rotter. 

Kommunen bekæmper kun rotter. Andre skadedyr er et privat anliggende. Du kan finde råd og vejledning om rotter og andre skadedyr i skadedyrsguiden 

Jeg har set en rotte eller har mistanke om rotter, hvad skal jeg gøre?

Når du ser eller har mistanke om rotter, har du som borger i Danmark pligt til at anmelde det, så kommunen har mulighed for at igangsætte en effektiv bekæmpelse. 
Anmeldelsen skal foretages via siden om rotter på gentofte.dk. Den elektroniske anmeldelse modtager skadedyrsbekæmperen direkte, og du får hermed, hurtigere hjælp, end hvis du sender en mail eller ringer til kommunen. 

I hvilket tidsrum kan jeg forvente at få hjælp?

Alle anmeldelser om rotter der indgår i det elektroniske anmeldelses system der linkes til på kommunens hjemmeside håndteres inden for tidsfristerne der er fastsat i rottebekendtgørelsen. I Gentofte Kommune bestræber vi os på, at anmeldelser udendørs håndteres inden for 3 hverdage, mens anmeldelser om rotter indendørs samt på særligt følsomme ejendomme håndteres samme dag indtil kl. 16. Anmeldelser indgået efter kl. 16 håndteres senest dagen efter, også på helligdage og i weekender. 

Jeg har anmeldt rotter via kommunens hjemmeside, hvad sker der nu?

Når skadedyrsbekæmperen kommer på besøg igangsættes bekæmpelse, og det undersøges, hvad der er årsag/kilden til observationen/mistanken af rotter.
Skadedyrsbekæmperen vil på besøget gennemgå huset og haven for at observere om der huller eller  synlige defekter/mangler, der kan være årsag/kilde til rottetilholdet. Hvis det vurderes, at der er tale om rottetilhold vil undersøgelsen omfatte vurdering af kloaksystemets tilstand, og om der er veksler efter rotters færden, rottehuller i jorden eller andre tegn på rotteaktivitet.

Hvad sker der, når skadedyrsbekæmperen har mistanke om eller konstateret kloakdefekt? 

Når skadedyrsbekæmperen har mistanke eller har konstateret, at rotteaktiviteten stammer fra defekt på kloaksystemet på en privat ejendom udfærdiges en henstilling til ejer af ejendommen. Konstateringen af kloakdefekt kan enten være synlig eller ved, at den udførte røg- eller vandprøve har givet udslag på kloak. Skadedyrsbekæmperens arbejde med at undersøge om der er defekt på kloaksystemet giver ikke altid et tydeligt svar. Derfor kan henstillingen blot være bygget på en mistanke om defekt kloak.

Når skadedyrsbekæmperens undersøgelse peger på, at kloakdefekten kan stamme fra den offentlige del af kloaksystemet udføres undersøgelse og evt. reparationer af Gentofte Kommunes forsyning. Hvis kommunens undersøgelse af kloaksystemet afviser, at ansvaret for kloakdefekten er offentlig videregives ansvaret for udbedring af kloakdefekten til grundejer, som herefter modtager henstilling om at få udført reparationsarbejdet.

Hvem betaler for kloakreparation - forsikring?

Når skadedyrsbekæmperen mistænker eller konstaterer, at ansvaret for den defekte kloak tilhører den private grundejers kloaksystem, skal grundejer selv bekoste undersøgelse (eksempelvis ved TV-inspektion) samt reparation af kloakken. De relevante tiltag om renholdelse, sikring eller undersøgelser og reparationer på kloaksystemet er beskrevet i den henstilling, der modtages. Vi råder til, at der tages kontakt til eget forsikringsselskab for at undersøge om forsikringsselskabet dækker, forud for igangsættelsen af arbejdet.

OBS! Skadedyrsbekæmperen og Gentofte Kommune kan ikke drages til ansvar for udgifter i forbindelse med undersøgelsesarbejdet, da henstillingen bygger på en begrundet mistanke. 

Hvordan bekæmpes rotter indendørs og udendørs?

Bekæmpelse af rotter kan være en kompliceret og tidskrævende proces. Rotten er et meget forsigtigt og mistænkeligt dyr, som ikke vil søge nye fødekilder, hvis den stadig har adgang til den fødekilde, som den er vant til. Vær opmærksom på, at rotterne kan være blevet vant til at spise fra dine kæledyrs foderskål. Det er vigtigt at du ikke flytter på de opstillede fælder, da rotten så skal vænnes til noget nyt og bekæmpelsen tager længere tid. Kasserne med bekæmpelsen indeholder enten smækfælde eller gift i en aflåst kasse og er indrettet sikkert, så børn og hunde ikke nemt kan komme til skade.

Skadedyrsbekæmperen vil starte med at bede dig om at fjerne eller sikre al spiseligt: affaldsposer i køkkenet, fuglefodring i haven, overfyldte affaldscontainere, kompostbeholder eller andre ting, som de kan leve af. 

Hvis der er rotter inde i huset, er det bedst at få begrænset rottens mulighed for at bevæge sig frit, eksempelvis ved at spærre den inde i ét rum. Bekæmpelsesmulighederne indendørs er begrænset til brug af smækfælder. Effektiviteten af fangst af rotter afhænger af om de påpegede problemer hurtigt bliver løst. Der bekæmpes ikke med gift indendørs, da der vil være stor risiko for voldsomme lugtgener og invasion af spyfluer, hvis en død rotte ikke kan fjernes. 

En smækfælde slår rotten ihjel øjeblikkeligt ved at knække nakken/ryggen. Smækfælden tømmes eller både fælde og rotte smides i restaffald. Giften fungerer ved, at rotten først skal vænne sig til den nye fødekilde, derefter skal rotten spise mindst 3-5 gange for at have indtaget dødelig dosis. Rotten dør nogle dage efter at have indtaget dødelig dosis. Der er gift til flere rotter i en kasse.

Hvem betaler hvis jeg tilkalder et privat bekæmpelsesfirma? 

Hvis du vælger at kontakte et privat bekæmpelsesfirma uden om kommunen, både på hverdage, helligdage og weekender, er det et privat anliggende, og du skal derfor selv betale.

Hvilke hygiejniske forholdsregler skal jeg tage imens jeg har rotter?

For at undgå risiko for smitte fra rotterne skal alle fødevarer der er gnavet i kasseres. Fødevarer der ikke er gnavet i skal opbevares i lukkede skabe, køleskab eller tætsluttende kasser. Fødevareemballager der kan rengøres udenpå inden åbning, såsom glas, flasker og dåser rengøres, desinficeres og sættes i de lukkede skabe. Brug vandtætte handsker ved al håndtering af genstande og overflader såvel som ved rengøringen. Rengøringsmidlet skal indeholde sulfo. 

Eventuel fjernelse af ekskrementer og død rotte skal foregå uden direkte kontakt og bortskaffes i restaffald. 

Kan jeg blive boende imens der er rotter og angriber rotter mennesker? 

Ved god hygiejne og løbende rengøring af alle overflader er det muligt at blive boende, også med små børn. Vær opmærksom på at tage forholdsregler, såsom tætsluttende myggenet når din baby sover. Rotten er sky og ser dårligt og er formodentligt blevet vant til dig. Den vil hellere flygte end angribe så undlad at trænge den op i en krog og lad den slippe væk. Ellers kan det virke som et angreb, da den hopper af skræk.

Du skal kontakte dit eget forsikringsselskab eller boligselskab, hvis du har behov for at blive genhuset, imens der er rotter i ejendommen. Det er kommunen uvedkommende.

Når rotterne er fanget, hvordan skal jeg så gøre rent?

Efter der har været rotter er det nødvendigt med grundig rengøring i områder, hvor du normalt opholder dig. Rengøringen er derfor ikke nødvendig på lofter, skunke og krybekældre. Brug vandtætte handsker ved al håndtering af genstande og overflader såvel som ved rengøringen. Rengøringsmidlet skal indeholde sulfo. Eventuel fjernelse af ekskrementer og død rotte skal foregå uden direkte kontakt og bortskaffes i restaffald.

Er det muligt at rotter kommer op i mit WC på etageejendomme (alle ejendomme)?

Det er ikke til at sige med sikkerhed, hvorfor en rotte går op af faldstammen og ud af dit WC. Rotten kan være eventyrlysten, eller den kan lugte, at der er noget spændende mad bag vandlåsen på dit WC. Rotten er meget adræt og kan ”klatre” op på indersiden af faldstammen ved at stemme imod med ryggen. De kan også nemt klatre op og ud af udluftningsrøret, der oftest ender på et loftsrum eller over taget. Derfra er det nemt for rotten at komme ind i huset, hvor den slår sig ned og finder redemateriale.

Hvor længe varer en rottesag, og hvad kan du selv gøre?

En rottesag indebærer at finde kilden til at der er rotter, at få repareret fejl og mangler samt eventuelt defekter på kloakken. Når det er foretaget, og hvis der stadig er rotteaktivitet, skal aktiviteten afgrænses. Indendørs kan det gøres ved brug af mel- og madprøve, som du kan medvirke til at holde øje med samt ved brug af smækfælder. Det kræver tålmodighed, og det kan tage længere tid, da rotten eventuet har skabt et forråd, og maddingen derfor, ikke er interessant.

Ved udendørs sager vil kassen med bekæmpelse først blive fjernet, når der gennem længere tid ikke har været aktivitet. Hvis du igen ser rotter, selvom der er igangsat bekæmpelse, så anmeld gerne igen, så kommunen bliver opmærksom på, at der fortsat er aktivitet. 

 

Ansvarlig for siden:

Affald og Genbrug
Bernstorffsvej 159, 2920 Charlottenlund, 39988100,