Byræven

Den gennemsnitlige levealder for en byræv er 1½ år mod det dobbelte i landområder. Kun 6% af byrævene bliver over 3 år gamle, og kun 3% bliver over 5 år gamle. Undersøgelser viser, at en meget stor del af rævene dør i trafikken.

Byræve lever i familieflokke, som gennemsnitligt udgør 3 voksne og 4-5 hvalpe. En familieflok forsvarer et samlet område, som de afmærker med deres ekskrementer og urin. De enkelte ræve strejfer meget rundt alene, og de bruger en kalden med bjæffen og gøen for at opretholde kontakten med hinanden. Især er denne kalden markant i parringstiden.

Byræven er ikke et skadedyr, idet den skade, den forvolder, er lille i forhold til antallet af ræve. Skader eller gener forvoldt af ræve er langt mindre, end de der forvoldes af andre dyr som hunde og katte. Selv om rævens urin og ekskrementer lugter fælt, udgør de ingen nævneværdig risiko.

Hudlidelsen "skab" har de seneste år bredt sig på Sjælland, og har udryddet det meste af bestanden i Gentofte Kommune. En farlige sygdom "rabies" (hundegalskab), som bl.a. spredes af ræve, er ikke forekommet i Danmark siden 1976 og kun i Sønderjylland. Visse loppearter kan leve både på ræve og hunde, som jo er beslægtede. Loppen suger kun blod på hunden, idet de ikke kan yngle på den.

Byræve er ikke farlige for mennesker. Der er ingen bekræftede tilfælde af, at ræve har angrebet børn f.eks. babyer i barnevogne. Det er dog sandt, at ræve synes mindre sky overfor børn, og unge ræve er set opfordre børn til leg, men har aldrig angrebet dem.

Beretninger om, at ræve har taget hunde og katte, er ofte stærkt overdrevne. Har det været tilfældet, har det drejet sig om gamle eller stærkt afkræftede dyr, f.eks. trafikskadede dyr.

Byræve tager lejlighedsvis mindre hus/kædedyr; men undersøgelser viser, at det kun er en meget lille procentdel små dyr og fugle (kaniner, marsvin, høns, duer m.v.), der udgør rævens føde.

Ræven er et rovdyr og omfattet af Jagtloven (love om jagt og vildtforvaltning og tilhørende bekendtgørelser), hvoraf det bl.a. fremgår, at det er grundejerens ret, men ikke pligt, at efterstræbe ræven året rundt i haver og indhegninger op til 25 meter fra bebyggelse. Efterstræbelsen kan foregå enten ved beskydning eller ved opsætning af fælder indenfor lovens rammer.

 Ansvarlig for siden:

Teknisk Rådgivning og Plan
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,