Fritagelse for Digital Post

For at søge om fritagelse fra Digital Post, skal du møde personligt op i Borgerservice på Rådhuset, hvor du skal udfylde og underskrive en blanket på tro og love.

Digital Post

For at blive fritaget fra Digital Post skal du opfylde mindst ét af nedenstående kriterier:

  1. Kognitiv funktionsnedsættelse, hvor funktionsnedsættelsen hindrer dig i at anvende Digital Post
  2. Fysisk funktionsnedsættelse, hvor funktionsnedsættelsen hindrer dig i at anvende Digital Post
  3. Manglende adgang til computer i dit eget hjem eller opholdssted. Med manglende adgang til computer sidestilles det forhold, at du ikke i eget hjem eller opholdssted har adgang til at bruge en computer. 
  4. Du er registreret i CPR som udrejst af Danmark. 
  5. Du er registreret som værende uden fast bopæl i CPR.
  6. Manglende beherskelse af dansk
  7. Praktiske vanskeligheder ved at skaffe NemID (fx. på grund af udlandsophold med lang afstand til en dansk repræsentation, hvor NemID kan udleveres).
  8. Bopæl i et område, hvor der ikke er adgang til internet 

Hvis du ikke selv kan møde op i Borgerservice, kan du bede en pårørende om at gøre det for dig. Inden da skal du udfylde og underskrive en blanket om Fritagelse FD 001a samt en  Fuldmagtserklæring FD 001f. Blanketterne kan hentes her på siden eller i Borgerservice.

Den pårørende går herefter i Borgerservice, afleverer din anmodning og legitimerer sig, så borgerservicemedarbejderen kan se, at du har givet vedkommende fuldmagt til at aflevere blanketten for dig.

Borgerservice kan hjælpe dig med at give læseadgang til en pårørende til din post. Anmod om Læseadgang på FD 0011

Læs Lovgrundlaget om fritagelse for Digital Post.

Loven om Digital Post gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Fritagelse ved værge

En værge skal for at fritage den eller de borgere som pågældende er værge for, møde op personligt med blanket FD 001A

Fritagelsen kan foretages i enten værgens bopælskommune eller i den kommune borgeren der ønskes fritaget er, eller senest har været bopælsregistreret.

Det betyder, at fx en advokat kan møde op i sin egen kommune og fritage alle de personer, han er værge for. 

Ansvarlig for siden:

Kommuneservice - Borgerteam 1
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,