Et levende og attraktivt butiks-, kultur- og byliv

Bydelscentrene skal styrkes og udvikles, så de med et levende og attraktivt butiks-, kultur- og byliv udgør borgernes foretrukne handels- og mødesteder.

Strategien Detailhandel i Gentofte er udgangspunktet for et samarbejde mellem butiksdrivende, butiksejere, café- og restaurationsindehavere, ejendomsejere, borgere, kulturliv, kommune m.fl. om byens handels- og mødesteder. 

Læs strategien Detailhandel i Gentofte

Strategien har fokus på at styrke kommunens seks bydelscentre og deres mangfoldighed af især mindre butikker. Bydelscentrene rummer vigtige dele af kommunens lokale egenart og særkende – eller særlige DNA om man vil. Deres pulserende byliv gør dem til attraktive indkøbsstrøg, og det kan detailhandelen udnytte til at fastholde og tiltrække kunder.

Her er fokus

Fire fokusområder – Butiksliv, Byliv, Identitet og Samarbejde

Strategiens overordnede mål: 
Bydelscentrene skal styrkes og udvikles, så de med et levende og attraktivt butiks-, kultur- og byliv udgør borgernes foretrukne handels- og mødesteder.

Strategien peger på fire områder, og til hvert område knytter sig en række strategiske tiltag, som skal sættes i fokus for at nå det overordnede mål:

  • Butiksliv – stort udvalg og god service. Det er op til detailhandelen at gøre sig så attraktiv, at kunderne benytter butikkerne.
  • Byliv – de gode oplevelser og mødesteder. Der er en række aktører – herunder kommunen – som må arbejde for, at bydelscentrene bliver interessante og attraktive at besøge, og det kan betyde, at handelen øges.
  • Identitet – det lokale tilhørsforhold. Det enkelte bydelscenter må finde sine særlige styrker og udnytte dem, så kunderne tiltrækkes og fastholdes.
  • Samarbejde – den fælles forståelse. Samarbejde er af stor betydning. De butiksdrivende, café- og restaurationsindehavere, borgere, ejendomsejere, foreninger, kulturlivet og kommunen har alle en vigtig rolle at spille.

 

Vær med til at udvikle det levende og attraktive butiks-, kultur- og byliv

Vores handels- og mødesteder i Gentofte kan blive endnu bedre – og det har et opgaveudvalg arbejdet intensivt med i 2017 og 2018.

Læs om opgaveudvalget Detailhandel i Gentofte

Lad dig inspirere af Idékataloget for detailhandel i Gentofte. Idékataloget er udarbejdet til alle, der har interesse i udvikling af by- og butikslivet. De konkrete forslag, såsom at trække butikslivet ud i gaden m.v., kan være med til at styrke og udvikle detailhandlen. 

Kontakt plan-byg@gentofte.dk, hvis du har mod på at gå i gang.

Kontaktperson

Planlægger/landskabsarkitekt Lis Jensen - Tlf. 3998 3111.