Genvejsmenu

Mellem Herthavej og Skovgårdsvej

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 28 for et område mellem Herthavej og Skovgårdsvej

Lokalplanen er vedtaget den 16. december 1980 af Kommunalbestyrelsen.

Lokalplanens formål er:

  • at åbne mulighed for, dels at kunne opføre etagehusbebyggelse, dels at kunne omdanne eksisterende villabebyggelse til rækkehusbebyggelse,
  • at sikre, at fremtidig bebyggelse placeres og udformes under hensyntagen til den omkringliggende bebyggelse,
  • at fastholde karakteren af handelsstrøg i den eksisterende centerbebyggelse langs Ordrupvej. 

Se planen her

Se Lokalplan 28.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,