Genvejsmenu

Øst for Lindegårdsvej omkring Ejgårdsvej, Brannersvej og Frisersvej

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 63 for et område øst for Lindegårdsvej omkring Ejgårdsvej, Brannersvej og Frisersvej

Lokalplanen er vedtaget den 27. september 1988 af Kommunalbestyrelsen.

Lokalplanens formål er:

  • at åbne mulighed for en gradvis fornyelse af bebyggelsen i form afetagehusbebyggelse,
  • at sikre, at ny bebyggelse tilpasses den eksisterende etagehusbebyggelse i området,
  • at sikre, at der i forbindelse med eventuel fornyelse af den eksisterende etagehusbebyggelse i området tilvejebringes rimelige friarealer (opholds- og parkeringsarealer).

Se planen her

Se Lokalplan 63.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,