Mellem Bernstorffsvej, Hans Jensens Vej og Lyngbyvej

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 83 for et område mellem Bernstorffsvej, Hans Jensens Vej og Lyngbyvej

Lokalplanen er vedtaget den 25. april 1989 af Kommunalbestyrelsen.

Lokalplanens formål er:

  • at fastholde området som et attraktivt boligområde, herunder sikre at den udvikling, der finder sted i form af nybyggeri, tilbygninger og opdeling af eksisterende bebyggelse, foregår på en harmonisk måde i overensstemmelse med områdets nuværende karakter,
  • at sikre, at fremtidige grundudstykninger bliver af en rimelig størrelse og form som frembyder muligheder for en hensigtsmæssig bebyggelse og rimeligt dimensionerede opholdsarealer, samt
  • at ophæve utidssvarende servitutter og byplanvedtægter.

Se planen her

Se Lokalplan 83.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,