Genvejsmenu

Mellem Jomsborgvej og Lille Strandvej

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 88 for et område mellem Jomsborgvej og Lille Strandvej

Lokalplanen er vedtaget den 26. februar 1991 af Kommunalbestyrelsen.

Lokalplanens formål er:

  • at udlægge området til etageboligområde som et led i realiseringen af kommuneplanens fordeling af forskellige boligtyper og bebyggelsesformer i kommunen,
  • at sikre at ny bebyggelse tilpasses den eksisterende etagehusbebyggelse i området,
  • at sikre at der ved en fornyelse i området sker en forbedring af opholds- og parkeringsarealerne.

Se planen her

Se Lokalplan 88.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,