Genvejsmenu

Mellem Nybrovej, Brogårdsvej og Lyngbyvej

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 89 for et område mellem Nybrovej, Brogårdsvej og Lyngbyvej

Lokalplanen er vedtaget den 21. juni 1993 af Kommunalbestyrelsen.

Lokalplanens formål er:

  • at sikre et attraktivt erhvervsområde til administration,højteknologisk fremstillingsvirksomhed, laboratorier og lignende, butiksformål (detailhandel) uden genevirkning for kommunens centerstruktur (ikke dagligvarer), samt offentlig og privat virksomhed af almennyttig karakter og
  • at sikre, at bebyggelsen kommer til at fremstå med en god arkitektonisk helhedsvirkning.

Se planen her

Se Lokalplan 89.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,