Ordrupvej 121

Lokalplan 116.1 for et område omkring Lindegårdsvej, Ordrupvej, Ejgårdsvej og Ejgårds Tværvej og kommuneplantillæg 12 til kommuneplan 2013

Ordrupvej 121

Lokalplan 116.1 for et område omkring Lindegårdsvej, Ordrupvej, Ejgårdsvej og Ejgårds Tværvej og kommuneplantillæg 12 til kommuneplan 2013

Forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan har været i offentlig høring fra den 23. juni 2016 til den 24. august 2016.

Formålet med planerne er at muliggøre anvendelse af bygningen Ordrupvej 121 til liberalt erhverv, publikumsorienteret formål, i form af lægehus, sundhedscenter eller lignende.

 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 26. september 2016 vedtaget tillæg 12 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan 116.1 for et område ved Lindegårdsvej, Ordrupvej, Ejgårdsvej og Ejgårds Tværvej endeligt uden ændringer.

Planen blev vedtaget med 18 stemmer (C, A, V, B og Poul V. Jensen, Nye Borgerlige) for og 1 stemme (Ø) imod.

Der foreligger stemmeforklaring fra Jeanne Toxværd (Ø).

Se planen her

 

Se Lokalplan 116.1.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Klage

Klagen skal indgives ved brug af klageportalen. Klageportalen kan tilgås via Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside eller på borger.dk Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr på 500 kr.

Her kan planerne fås

Planen kan også fås i print på Gentofte Rådhus i Kommuneservice og kommunens biblioteker eller tilsendes pr. post ved henvendelse på tlf. 39 98 37 31.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,