Genvejsmenu

Mellem Sognevej og Nymosegård

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 127 for et område mellem Sognevej og Nymosegård

Lokalplanen er vedtaget den 29. april 1996 af Kommunalbestyrelsen.

Lokalplanens formål er:

  • at udlægge området til offentlige formål med henblik på opførelse af boligbebyggelse for ældre i form af plejeboliger, ældreboliger og lignende til betjening af kommunen eller en del af denne,

  • at åbne mulighed for, at der vil kunne opføres institutionsbebyggelse til betjening af kommunen eller en del af denne,

  • at sikre, at ny bebyggelse tilpasses den omkringliggende bebyggelse,

  • at beplantningen søges bevaret med henblik på at sikre områdets eksisterende miljøkvaliteter.

Se planen her

 

Se Lokalplan 127.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs mere lokalplanens retsvirkninger.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,