Mellem Sigridsvej, Richelieus Allé og Gardes Allé

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 148 for et område mellem Sigridsvej, Richelieus Allé og Gardes Allé

Lokalplanen er vedtaget den 2. maj 2000 af Kommunalbestyrelsen.

Lokalplanens formål er:

  • at sikre, at området bevares som et attraktivt villaboligområde,
  • at sikre, at ny bebyggelse tilpasses den eksisterende bebyggelse,
  • at bevare enkelte markante, særligt bevaringsværdige bygninger og træer med henblik på at sikre områdets eksisterende miljøkvaliteter,
  • at sikre, at fremtidige parceller bliver af en rimelig størrelse,
  • at ophæve byplanvedtægterne 8 b og 16 b,
  • at opretholde kommunens grønne vejbilleder. 

Se planen her

Se Lokalplan 148.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,