Genvejsmenu

Maglegård Skole- og Fritidsområde

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 168 for Maglegård Skole- og Fritidsområde

Lokalplanen er vedtaget den 25. september 2000 af Kommunalbestyrelsen.

Lokalplanens formål er:

 • at give mulighed for gennemførelse af udbygningen af Maglegård Skole- og
  Fritidsområde
 • at give mulighed for opførelse af en idrætshal
 • at give mulighed for anlæg af tennis- og boldbaner samt andre udendørs
  idrætsanlæg
 • at sikre, at udformningen og placeringen af ny bebyggelse sker under hensyntagen
  til omgivelserne
 • at sikre, at udformningen og placeringen af ny bebyggelse sker i harmoni
  med den eksisterende bebyggelse og anvendelse af området
 • at sikre en hensigtsmæssig trafikafvikling, hvor der især tages hensyn til de
  gående og cyklende trafikanter
 • at bevare enkelte markante, bevaringsværdige træer og bevaringsværdig
  beplantning

Se planen her

Se Lokalplan 168.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,