Genvejsmenu

Øregård Gymnasium

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 190 for Øregård Gymnasium

Lokalplanen er vedtaget enstemmigt den 30 april 2001 af Kommunalbestyrelsen.

Lokalplanen er uændret i forhold til det fremlagte forslag.

Lokalplanens formål er:

  • at der gives mulighed for opførelse af en mindre bygning til undervisningsbrug,

  • at bevaringsværdig bebyggelse sikres,

  • at ny bebyggelse opføres under hensyntagen til områdets eksisterende -, bevaringsværdige – og fredede bebyggelse. 

Se planen her

Se Lokalplan 190.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,