Charlottenlund bydelscenter

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 211 for Charlottenlund bydelscenter og kommuneplantillæg 3 til kommuneplan 2001 for Gentofte Kommune

Kommunalbestyrelsen har den 25. august 2003  enstemmigt vedtaget lokalplan 211 for Charlottenlund bydelscenter og kommuneplantillæg 3 til Kommuneplan 2001 for Gentofte Kommune.

Lokalplanen er ændret således, at redegørelsen tilføjes bemærkninger om forureningskortlægning.

Kommuneplantillægget er ikke ændret.

Lokalplanernes formål er:

  • at områderne fastholdes og udbygges som attraktive og velfungerende centerområder,
  • at der gives mulighed for et varieret udbud af butikker, publikumsorienteret service, liberale erhverv, offentlige formål og boliger,
  • at strøggadernes beliggenhed og udstrækning defineres,
  • at bevaringsværdig bebyggelse sikres og
  • at områderne sikres en tilstrækkelig parkeringsforsyning.

Kommuneplantillæggets formål er:

  • at antallet af rammer i bydelscenterne reduceres og gøres entydige,
  • at der fastsættes rammer for butiksstørrelser,
  • at der fastsættes normer for centerområdernes udvidelsesmuligheder.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs mere om lokalplanens retsvirkninger her.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,