Et boligområde ved Sundvænget

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 220 for et boligområde ved Sundvænget og kommuneplantillæg 2 til Kommuneplan 2005 for Gentofte Kommune

 

Formål

Formålet med lokalplanen er at bevare området som et attraktivt boligområde, herunder at fastholde områdets bevaringsværdige helhedspræg.

Beslutning

Lokalplanen og kommuneplantillægget er vedtaget enstemmigt den 27. november 2006 af Kommunalbestyrelsen.
I lokalplanen er der ændringer i bl.a. udnyttelse af tageetagerne, hegning og belysning. I tegningsbilagene er der tilføjelser bl.a. for enderækkehusene.

Se planerne her

Se Lokalplan 220.

Se Kommuenplantillæg 2.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Klage

Hvis du ønsker at klage over denne beslutning, skal du henvende dig til Natur- og Miljøklagenævnet.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,