Mellem Fortunvej og Jægersborg Allé

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 231 for et område mellem Fortunvej og Jægersborg Allé

Kommunalbestyrelsen har den 29. august 2005 enstemmigt vedtaget 231 for et område mellem Fortunvej og Jægersborg Allé med følgende ændring, tilføjelser i redegørelsesdelen under Fortidsminder og Naturbeskyttelse samt kortbilaget er ændret med hensyn til bevaringsværdige bygninger.

Lokalplanernes formål er:

at områderet fastholdes som attraktive villaområde, at ny bebyggelse tilpasses områdets karakter, og bevaringsværdige bygninger og særlige bevaringsværdige træer sikres for at fastholde områdets miljøkvaliteter. De grønne vejbilleder fastholdes og utidssvarende byplanvedtægter ophæves.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs mere om lokalplanens retsvirkninger her.

Klage

Hvis du ønsker at klage over denne beslutning, skal du henvende dig til Natur- og Miljøklagenævnet.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,