Genvejsmenu

Mellem Ordrupvej og Vilvordevej

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 268 for et område mellem Ordrupvej og Vilvordevej

Formålet med lokalplanen er at bevare området som attraktive boligområde med villaer, herunder at sikre bevaringsværdige bygninger og beplantning i området.

Beslutning

Lokalplanen er vedtaget enstemmigt den 28. august 2006 af Kommunalbestyrelsen. 6 stemmer (T+B+A+F) stemte imod lokalplanen § 6.5, idet disse partier finder, at formuleringen af denne bestemmelse ikke sikrer det grønne vejbillede. 
I lokalplanen er der ændring i kortbilaget med hensyn til bevaringsværdige træer og justeringer i § 2 og § 12.

Se planen her

Se Lokalplan 268.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Klage

Hvis du ønsker at klage over denne beslutning, skal du henvende dig til Natur- og Miljøklagenævnet.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,