Genvejsmenu

Skovgårdsskolen

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 269 for Skovgårdsskolen

Formålet med lokalplanen er at fastholde området til offentlige formål, skole, idræt, fritid og børneinstitutioner, og at placering og udformning af ny bebyggelse sker under hensyntagen til bevaringsværdige skolebygninger, de grønne arealer og det omliggende villakvarter.

Beslutning

Lokalplanen er vedtaget enstemmigt den 30. oktober 2006 af Kommunalbestyrelsen. Der indsættes som § 8.3 en ny bestemmelse, der præciserer fredskovens karakter. Der indsættes som § 7.4 og 8.4 nye bestemmelser om belysning af facader og park. Endelig udgår et egetræ som bevaringsværdigt jf. § 6.3.

Se planen her

Se Lokalplan 269.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Klage

Hvis du ønsker at klage over denne beslutning, skal du henvende dig til Natur- og Miljøklagenævnet.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,