Genvejsmenu

Mellem Lyngbyvej, Vangedevej og Skolebakken

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 278 for et område mellem Lyngbyvej, Vangedevej og Skolebakken

Formålet med lokalplanen er at bevare området som et attraktivt villaområde, herunder at sikre bevaringsværdige bygninger, beplantning og det grønne vejbillede i området.

Beslutning

Lokalplanen er vedtaget enstemmigt den 27. november 2006 af Kommunalbestyrelsen. Ændringen vedrørende blodbøgen blev vedtaget med 11 stemmer (C+V) for og 6 stemmer (B+A+T+F) imod. 4 (T+F+B) stemte imod § 6.4, idet de finder, at ophævelsen af 5 meter-reglen – der betyder, at der nu frit må bygges skure mv. i vejskel – er en klar forringelse af fastholdelsen af det grønne vejbillede.
Blodbøgen, Markvangen 27, udgår som bevaringsværdigt.

Se planen her

Se Lokalplan 278.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Klage

Hvis du ønsker at klage over denne beslutning, skal du henvende dig til Natur- og Miljøklagenævnet.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,