Genvejsmenu

Ordrupvej 39

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 286 for ejendommen Ordrupvej 39

Formålet med lokalplanen er at fastlægge områdets anvendelse til boligformål med etageboliger.

Beslutning

Lokalplanen er vedtaget enstemmigt den 29. januar 2007 af Kommunalbestyrelsen med ændring i § 8.4 vedrørende hegning i skel.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs mere om lokalplanens retsvirkninger her.

Klage

Hvis du ønsker at klage over denne beslutning, skal du henvende dig til Natur- og Miljøklagenævnet.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,