Genvejsmenu

Mellem Brannersvej og Grønnevænge

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 330 for et område mellem Brannersvej og Grønnevænge

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for opførelse af boligbebyggelse i 4 etager i form af 3 punkthuse, herunder at sikre at udformning og placering sker under hensyntagen til den eksisterende omkringliggende bebyggelse.   

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 30. august 2010 enstemmigt vedtaget lokalplan 330 endeligt uden ændringer.

Se planen her

Se Lokalplan 330.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen.

Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Klage

Hvis du ønsker at klage over denne beslutning, skal du henvende dig til Natur- og Miljøklagenævnet.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,