Genvejsmenu

Ordrup Jagtvej 50

Lokalplan 335 for Ordrup Jagtvej 50 

Formålet med planen er at fastlægge anvendelsen af ejendommen Ordrup Jagtvej 50 til boligformål i form af etagebolig.

Lokalplaner fastsætter bestemmelser vedr. bebyggelsesprocent, bygningshøjde, byggefelter, samt udformning og disponering af parkeringspladser, opholdsarealer og adgangsvej.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 17. juni enstemmigt vedtaget lokalplan 335 for Ordrup Jagtvej 50.

Lokalplanen er vedtaget med rettelser som vedrører bebyggelsens ydre fremtræden og facadematerialet. Bebyggelsens ydervægge skal opføres i blådæmpet mursten og skal fremstå som blankt murværk. Gavlen mod Ordrup Jagtvej skal fremstå med små altaner og vindueshuller, der markerer etageadskillelserne. Endvidere præciseres udformning af beplantningsbæltet som afskærmer det fastlagte parkeringsareal.  

Se planen her

Se Lokalplan 335.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen.

Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Klage

Hvis du ønsker at klage over denne beslutning, skal du henvende dig til plan-byg@gentofte.dk .

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,