Legepladser

I Gentofte Kommune arbejder vi for et aktivt børne- og ungeliv - også udendørs. Et godt udgangspunkt er de 14 offentlige legepladser, som er jævnt fordelt i Gentofte Kommune.

Klatrestativ på legepladsen ved Gentofte Sø - syd

Kommunens legepladserne har hver sin særlige karakter, og de fleste er beliggende i umiddelbar tilknytning til de offentlige parker og naturområder.

Strategi for legepladserne

De offentlige legepladser skal være forskellige fra hinanden i udfoldelsesmuligheder og udtryk. I dag er der f.eks. naturlegepladser, vandlegepladser, legepladser med smart designede redskaber og legepladser, der lægger op til boldspil.  

Den enkelte legeplads udformes ud fra stedets særlige karakter, og der lægges stor vægt på, at legepladsen får sin særlige identitet. Legeredskaberne skal henvende sig til forskellige primære aldersgrupper og tilbyde aktiviteter, der normalt ikke indgår i de redskaber, som børnene kender fra institutionerne.  

Renovering

Hvert år sker der omlægninger eller udskiftninger på en eller flere legepladser, så der hele tiden sker en udvikling af den enkelte legeplads. I forbindelse med planlægning af større omlægninger inddrages brugerne fra de omkringliggende institutioner, og i nogle tilfælde inddrages børnene direkte.  

Sikkerhed

Park og Vej foretager hver uge sikkerhedstjek på alle de offentlige legepladser, så det sikres at disse er sikkerhedsmæssigt forsvarlige. Derudover undersøges alle legepladserne hvert halve år af en uddannet legepladsinspektør.

Legeplads-guide

Du kan læse mere om de enkelte legepladser under Legeplads-guide i menu.