Kvæggræsning ved Gentofte Sø

Udviklingsplanen for Gentofte Sø, Gentofte Park og Brobæk Mose åbner for at naturen på engene vest for søen kan blive plejet af græssende kvæg. I den forbindelse skal der etableres et kvæggræsserlaug.

Informationsmøde

Den 5. februar 2018 afholdte kommunen informationsmøde om kvæggræsning ved Gentofte Sø på Gentoftegade Bibliotek. Mødet var velbesøgt om ca. 60 engagerede borgere var mødt frem. Teknik- og miljøudvalgs formand Karen Riis Kjølbye bød velkommen, hvorefter medarbejdere fra Park og Vej fortalte om formålet og de overordnede rammer, ligesom Andreas Jarlov Busch fra foreningen Kodriverne i Helsingør forklarede nærmere om forpligtelser og fornøjelser ved at være en del af et kvæggræsserlaug. Efterfølgende var der god tid til spørgsmål og debat.

Invitation til stiftende generalforsamling

Den stiftende generalforsamling for det nye kvæggræsserlaug afholdes:
Søndag den 18. februar 2018 kl. 10.00 i Kildeskovshallens Mødesal, Adolphsvej 25, 2820 Gentofte, benyt indgang F. 

Tilmelding til generalforsamling kan ske til msso@gentofte.dk.

Hvis du ønsker at blive en del af kvæggræsserlauget, føre tilsyn med dem og følge deres liv fra jord til bord, så kom med til generalforsamlingen.
På den stiftende generalforsamling skal der vælges en bestyrelse og vedtægter for kvæggræsserlauget skal vedtages. Er du forhindret i at deltage på den stiftende generalforsamling, men ønsker at være medlem eller stille op til bestyrelsen, så kan du kontakte Mads Sorento, Park og Vej, Gentofte Kommune på msso@gentofte.dk.

Hvis du er forhindret i at deltage og ønsker at stille op til bestyrelsen skal du skrive en kort tekst om din baggrund og din motivation for at stille op til bestyrelsen.

Kvæggræsning fordi

Kvæggræsning kan bidrage positivt til naturkvaliteten på de græssede arealer. Græsningen er med til at holde uønskede planter nede, hvilket skaber lys og liv til flere planter. På den måde vil kvæget bidrage til, at den positive udvikling af områdets fredede plante- og dyrearter kan fortsætte. Samtidig kan den besværlige og omkostningstunge drift kan neddrosles. Græsning med kvæg af rolige og nøjsomme racer som for eksempel Galloway eller Dexter vil bidrage positivt til områdets rekreative værdi og give mulighed for sjove og lærerige oplevelser for både børn og voksne.
Græsningen vil som udgangspunkt foregå som sommergræsning, hvor dyrene sættes ud omkring maj og slagtes når sæsonen er slut i november.

Forslag til fold

Arealet og tilgængelighed

Gentofte Kommune stiller et ca. 3 ha stort område til rådighed for kvæggræsning. Arealet ligger vest for Gentofte Sø, og tilgås nemt fra Søbredden. Området vil blive indhegnet med elektrisk hegn, men det vil stadig være muligt at gå rundt om søen uden at skulle igennem folden. For at sikre en god tilgængelighed i området, vil der blive oprettet låger på udvalgte steder, særligt der, hvor stiforløbet passerer hegningen. Hunde kan medtages inden for hegningen, så længe de er i snor.

Kvæggræsserlaug:

Park og Vej kan og må ikke selv drive kvægdrift, men arealet kan stilles til rådighed for kvæggræsserlaug.
Et kvæggræsserlaug er en frivillig forening af medlemmer som i fællesskab passer kvæg. Medlemmerne fører tilsyn med kvæget igennem sommeren og får adgang til at købe lækkert kød, som de selv har været med til at passe når sæsonen er slut. Samtidig plejes naturen i området, hvor kvæget har græsset.
Kvæggræsserlaugets bestyrelse står for den overordnede koordinering af foreningens aktiviteter; herunder administration af medlemmer, indkøb/leje af kvæg, vedligehold af hegn og låger, vagtplan, sociale arrangementer mv.