Punkt 15

"Rundt om Gentofte Sø"

Punkt 15

Fra Hyldeholmen nordover til pontonbroen går stien bogstavelig talt gennem søen. For at give mulighed for at spadsere hele vejen rundt om søen, anlagde kommunen i løbet af 1920’erne en sti på vestsiden af den kanal, man havde gravet gennem rørsumpen.

Tagrør og Dunhammer i det tidlige forår
Tagrør og dunhammere i det tidlige forår

Udover mennesker har også frøer stor glæde af stianlægget. Efter at de fleste af områdets vandhuller er groet til eller fyldt op, er det lave vand på stiens venstre side det bedste sted at finde frøæg og haletudser om foråret, idet frøenes æg her kan være i fred for fisk. Den almindeligste frø her er den butsnudede frø, der lyder som en fjern knallert, når den kvækker.

De frodige småøer
Fra stien er der udsyn til de frodige små øer

Stien blev anlagt på affaldsjord fra lergravene ved Tjørnegårdens Teglværk, det nuværende stadion. Den bløde søbund er ikke det bedste underlag for stien, der derfor til stadighed må renoveres. Bemærk de nedsunkne rafter på stiens yderside.

Stien istandsættes
Vedligeholdelse af stien.

Ved stien yngler også den spidssnudede frø, hvis svage kvækken lyder som bobler, der stiger op af en flaske. Som det ses, er frøernes ynglesteder truet af tilgroning med tagrør. Frøer, haletudser og frøæg er fredet og må kun indsamles til undervisningsbrug.

Den store sumpskildpadde, som blev fundet en tidlig forårsdag; er ikke naturligt forekommende men udsat.
Det er en meget dårlig ide. Det er rovdyr, og de truer den naturlig fauna, og deres bid er stærk forurenende og kan medføre infektioner, så hold fingerne fra dem. 

Sumpskildpadde varmer sig i forårssolen
En stor sumpskildpadde varmer sig i den første forårssol

Ansvarlig for siden:

Park og Vej
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,