Punkt 16

"Rundt om Gentofte Sø"

Punkt 16

Efter den næste ø deler stien sig. Følg stien til venstre mellem to birkelunde. 

Udsigt mod det gamle Gentofte
Her deler stien sig, og man har herfra den smukkeste udsigt til det gamle Gentofte

Rørsumpen med birk i det tidlige forår
Rørsumpen med birketræerne i det tidlige forår

Med gummistøvler kan man gå ud mellem birkene, hvor bunden er helt dækket af tørvemos (sphagnum). Tørvemos vokser især på næringsfattig bund, da det er så nøjsomt, at det kan leve af regnvand. Tørvemosset har her fået mulighed for at etablere sig efter, at rørsumpens ophobning af dødt plantemateriale har stået på så længe, at planternes rødder ikke kan nå ned til det mineralrige jordvand.

Tørvemos-bevoksninger forblev før i tiden ubevoksede og lysåbne, men det stigende indhold af kvælstof i nedbøren pga. luftforurening er nok til, at birketræerne nu kan klare sig i tørvemosset.

Tagrørene lukker næsten stien
I august lukker tagrørene næsten omkring stien

Filtet Burre bliver op til 1,2 m høj med tæt gråfiltet kurvesvøb. Den blomstrer i juli - august særligt ved veje i nærheden af byer. Den er almindelig på Sjælland og Øerne men sjælden i Jylland. De tørre frøstande er et yndet "legetøj" Brugt som kasteskyst. De hænger uhjælpeligt fast i tøjet.

Burrens blomst
Burrens smukke blomst dukker op her og der mellem tagrørene

Ansvarlig for siden:

Park og Vej
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,