Punkt 20

"Rundt om Gentofte Sø"

Tilbage til kort

Punkt 20

Lidt efter munder stien ud i en tværgående sti, som udgør sydgrænsen for den fredede del af mosen. I denne del af mosen prydes stikkanterne i sommerhalvåret af et rigt urteflor, som også her kan tilskrives en slags engdrift. 

Pil med gæslinger
Hvor stien deler sig findes nogle pilebuske med fine gæslinger i maj

Nyd blomsterne på deres voksesteder - ikke i vasen! Mange af dem er sjældne og truede, orkidéerne er tillige fredede.

Mjødurt
Mjødurt er ikke fredet, men den er alligevel smukkest på voksestedet

Sti-kanterne er nemlig i årtier blevet høstet for at lette publikums færdsel.

Stien er våd i november
Tag godt fodtøj på i november

Gøgeurt
Gøgeurten er fredet

Dette høslæt giver sammen med jordbundens indhold af kalk levemuligheder for mange spændende arter, bl.a. orkidéerne sumphullæbe, skovgøgeurt og kødfarvet gøgeurt.

Plejen af mosen indskrænker sig til, at stierne holdes farbare og stormfælder fjernes, mens de gamle kæmper, der falder i mosen, får lov at ligge og danner grobund for svampe og det smukkeste mosdække. 

Væltet træstamme beklædt med mos
Naturens egen dekoration

Ansvarlig for siden:

Park og Vej
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,