Vintappersøen

Søområde med tilplantede skråninger. Arealet kan indgå i spadsereture og kondiløb, men da det er påvirket af trafikstøj fra Lyngbyvejen, og er derfor ikke egnet til længerevarende ophold.

Vintappersøen

Skrænterne langs søens vestbred er tilplantede med forskellige Cornusarter, som giver en spændende synsoplevelse fra Lyngbyvejen.

Fiskeri er tilladt.

Arealet er ca. 21.000 kvm.

Beliggenhed

I kommunens nordgrænse mod Lyngby-Taarbæk Kommune, mellem den gamle Lyngbyvej og omfartsvejen.

Tilgængelighed

Søen er tilgængelig for gangbesværede fra Vinagervej.

Fredningsforhold

Vintappersøen er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3

Ejerforhold og historie

Vintappersøen kaldtes tidligere Svinesøen. Den er oprindelig en tørvemose, som gik under navnet Hulelyng Mose eller Svinemose.

Ved Lyngbyvejens udvidelse i begyndelsen af 1970 reduceredes området betydeligt, hvorved dets rekreative værdi naturligvis også blev markant forringet.