Gentofte Park - Folkeparken

Parken danner en harmonisk overgang fra Gentofte Bymidte til ned til Gentofte Sø. Parken er et rart og meget brugt opholds- og udsigtssted, hvor du kan slappe af. Du kan også besøge parkens legeplads, eller kigge på søens mange ænder, svaner og gæs.

Gentofte Park

I den sydlige del af parken er der mange store træer og nogle steder en fin skovbund under. Her finder du desuden en gammel stengrotte og en mindre græsplæne med god udsigt til søen. Her ligger også parkens legeplads, der bl.a. har en lille græsklædt boldbane med en lav hæk omkring.
Du kan læse mere om legepladsen i Gentofte Park her.

Parkens nordlige del er en stor græsklædt skråning, oppe fra det tilstødende plejehjem ned til Gentofte Sø, med udsigt til Brobæk Mose på den anden side. Her ligger desuden resterne af en gammel linde-allé fra områdets tid som lystgård.

Parken har en vigtig rolle som bypark for Gentofte Bymidte, og samtidig har den overordentlig stor betydning for oplevelsen af Gentofte Sø, idet parken danner en smuk og harmonisk overgang mellem by og naturområde og giver et flot vue fra parken ned mod søen.

Skråningen er desuden god som kælkebakke!

Arealet er ca. 25.000 kvm.

Beliggenhed

Parken ligger ved Gentofte Søs østbred, fra Mitchellsstræde og sydpå. Gentofte Sogn.

Tilgængelighed

Søens hovedstier er grusbelagt. Dahlénstræde oppe fra Gentoftegade er med asfalt. Området er tilgængeligt for gangbesværede.

Historie og ejerforhold

I 1744 lod Herman Kløcker den gamle "Gentoftegård" nedrive og opførte i stedet en ret anselig lystgård, som den nuværende "Gl. Salem" var en del af. Samtidig blev haven anlagt "som de kongelige hauger". Lindealléen, som fører gennem parken ned mod Gentofte Sø, stammer fra denne tid.  

Kommunen erhvervede i 1918 arealerne ned mod søen (ca. 15.000 kvm) suppleret med arealerne fra to syd herfor beliggende ejendomme, hvis samlede areal udgjorde 34.000 kvadratalen (13.400 kvm).

Et mindre areal er senere afgivet i forbindelse med opførelsen af Gentofte Statsskole.