Lommepark Sofievej

Lommeparken på Sofievej i Hellerup er et lokalt grønt åndehul, hvor man tager en pause eller nyder de blomstrende æbletræer på vej til og fra parkering og indkøb. Den lillebitte park er den første af sin art i kommunen og blev udformet i tæt samarbejde med borgerne.

Lommeparken på Sofievej 6 har en klassisk grøn ramme af store træer og er ellers en moderne have med et let og lyst udtryk – et lille fristed i Hellerups tætbebyggede del. Enkle linjer og flere rum skaber plads til forskellige funktioner.

Grønt åndehul

Ligusterhække skærmer parken mod vejen på den ene side og parkeringspladsen på den anden. De smalle græsplæner mod nord og øst har hoppesten i granit – til balanceleg og til at sidde på en dejlig solskinsdag. Mod syd vokser buskene nu frit og har fået selskab af nye hvidblomstrende arter.

En bred asfaltsti fører gennem området, der ofte bruges som genvej. Hvide ’pletter’ på stien inspirerer til at lege ’jorden er giftig’ og gør turen ned til supermarkedet lidt sjovere. Forårsblomster og frugttræer langs stien bidrager til det hvide og lyse.

I hjertet af parken er der plads til en rolig pause. Et let hvidt hegn med slyngplanter gør, at man kan være lidt i fred for den gennemgående færdsel. Samtidig er det nemt at følge med i leg og liv på den anden side. Man kan ligge på den lille plæne eller slå sig ned på det store siddemøbel i træ med indbyggede staudebede, der giver duft og farve. Møblet fungerer også som en lille scene.

Sammen med borgerne

Lommeparker er små grønne områder lige i nærheden af, hvor folk bor og færdes. De bruges til hvile, leg og sociale kontakter og giver en pause fra det hektiske byliv. Lommeparker anlægges ofte på små bidder restareal. På Sofievej 6 lå i forvejen et grønt område, men det var slidt og ikke særligt attraktivt.

Derfor udformede kommunen i 2013-2014 en ny lommepark i tæt samarbejde med borgerne. Processen startede med en workshop i august 2013 og fortsatte på facebook, telefon og mail. Face-book blev både brugt til at samle forslag, debattere, følge processen og vise billeder som inspiration til lommeparkens nye indhold. Se lommeparken på facebook.

Borgernes ønsker blev samlet i temaer, og seks af dem kom med i det endelige forslag: leg for små og større børn, sansehave, meditationshave, prydhave og spiselig have. Nogle af borgernes specifikke ønsker er også indarbejdet, f.eks. afskærmning mod vejen og parkeringspladsen. Det overordnede mål var at gøre det rarere at opholde sig i området og at passere igennem. Se forslaget til udformning.

Forslaget var færdigt i januar 2014, og i løbet af foråret blev der plantet, bygget og lagt sten. Den 26. juni 2014 blev lommeparken indviet med kaffe, kage og musik.

Her finder du Sofievej Lommepark

Andre grønne områder i nærheden

Øregaard Park, Hellerup Strandpark